Thursday, July 20, 2017

Doa Untuk Kesembuhan Oleh Ahmed Al-Hasan


Doa Untuk Kesembuhan Dari Penyakit Dan Kesakitan
🕋🕋🕋

Sayed Ahmed Al-Hasan berkata:

🔖 Dan untuk kesembuhan, bacalah doa berikut dengan sepenuh hati (dengan kehadiran hati):

يامَنْ اسْمُهُ دَواءٌ وَذِكْرُهُ شِفاءٌ يامَنْ يَجْعَلْ الشِّفاءَ فيما يَشاءُ مِنَ الأشْياءِ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَاجْعَل شِفائِي مِن هذا الدّاءِ باسْمِكَ هذا

"Wahai yang namaNya adalah ubat, dan mengingatiNya adalah kesembuhan, Wahai Dia yang mencipta ubat dalam apa yang dikehendakiNya, Solawat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sembuhkanlah aku dari kesakitan ini dengan nama Mu"

( يا الله ~ Ya Allah) x10

( يارَبْ ~ Ya Rab) x10

( يا أْرْحَمَ الرّاحِمِينْ ~ Ya Arham arrahimeen) x10

📗 Rujukan: Soalan 589, Jawab Al-Munir

Friday, July 14, 2017

Pertanyaan Kepada Pengikut Ahmadiah
Saya telah didatangi oleh beberapa pengikut Ahmadiah untuk menerima kekhalifahan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul dan Mahdi. Tiada masalah, namun sebelum itu, jawab dahulu beberapa persoalan mudah di bawah:

1. Allah SWT menetapkan bahawa setiap zaman punya Khalifah Allah, atau pemimpin lantikannya.

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

“Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk” (Al-Rad 13:7)

Soalan: Siapakah pemimpin lantikan Allah sebelum Mirza Ghulam Ahmad? Tafsir bagi ayat di atas jelas menunjukkan Ali adalah antara Haadi selepas Rasulullah (s). Rujuk Musnad Ahmad.

Saya mahu tahu nama pemimpin lantikan Allah tersebut berserta nasnya. Jika anda mengatakan tidak ada, maka terdapat lompong besar sebelum Mirza, dan menyanggahi ayat Quran di atas.

===

2. Rasul Allah menyebutkan akan ada 12 orang Imam atau pemimpin selepas baginda.

Di keluarkan oleh Ahmad, al Haithami di dalam Majma uz Zawaid, Ibnu Hajar di dalam al Mathalibul ‘Aliyah, al Busairi di dalam Mukhtasar al Ithaf dari Masruq berkata: Telah datang seorang lelaki kepada Abdullah Ibnu Mas’ud lalu berkata: Apakah Nabimu pernah mengkhabarkan bilangan khalifah setelah pemergiannya?

Ibnu Mas’ud menjawab: “Ya, tetapi tiada orang pun selain kamu yang bertanyakan perkara ini. Sesungguhnya kamu masih muda. Bilangan khalifah adalah seperti bilangan majlis Musa(as), iaitu 12 orang.”

"Kami berada di sisi 'Abdullah bin Mas'ud yang sedang memperdengarkan bacaan al-Qur'an kepada kami. Tiba-tiba seorang lelaki bertanya kepadanya: Wahai Abu 'Abdu r-Rahman! Adakah anda telah bertanya Rasulullah SAWA berapakah ummat ini memiliki khalifah?" Abdullah bin Mas'ud menjawab: "Tiada seorangpun bertanya kepadaku mengenainya semenjak aku datang ke Iraq sebelum anda." Kemudian dia berkata:"Ya! Sesungguhnya kami telah bertanya kepada Rasulullah SAWA mengenainya. Maka beliau menjawab:"Dua belas (khalifah) seperti bilangan naqib Bani Israil.

Dalam Fath Al Bari Ibnu Hajar Al Asqallani menyatakan hadis Ahmad dengan kutipan dari Ibnu Mas’ud ini memiliki sanad yang baik. Hadis ini juga dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam Takhrij Musnad Ahmad.

Soalan: Mirza itu Imam ke berapa dan apa buktinya?�

=====

3. Nabi Muhammad (s) menyatakan untuk mengikuti Ahl Al-Bayt, sebagai pelindung umat dari kesesatan.

Pesan Rasulullah(sawa):

Wahai manusia! Sesungguhnya aku tinggalkan kalian sesuatu yang jika kalian berpegang kepadanya tidak akan sesat selamanya: Kitab Allah dan itrah, Ahlulbaitku.”

Hadis ini, yang dinamakan sebagai Hadis Tsaqalain, iaitu dua perkara berharga, berat atau penting. Hadis ini diriwayatkan dalam pelbagai versi, tetapi masih mengekalkan matan yang sama, iaitu pesan Rasulullah agar kita berpegang kepada Quran dan Ahlulbait(as), yang mana keduanya digandingkan bersama. Hadis ini juga telah mencapai tingkatan mutawattir dan sahih, dan diriwayatkan dari berbagai sumber Sunni.

* Muslim: Sahih Hadis no. 6175-6177

* Tarmizi: Sahih Hadis 3786 dan 3788

* An Nisai: Khasais Amirul Mukminin Ali No.79

* Ahmad: Musnad: 5/181&182 dan 3/26 dan 5/189

* Ibnu Abi ‘Asim: As Sunnah no 754

* Nuruddin al Haitsami: Majma al Zawaid Juz 5 hal 166

* Ibnu Hajar al Haitsami: Al Sawaiq Al Muhriqah hal 223. 229-230

* Al Khateeb al Tabrizi: Misykatul Masabih

* Al Hakim: Al mustadrak

* At Thabrani: Al Mu’jamul kabir

* Al Muttaqi al Hindi: Kanz al Ummal

* As Suyuthi: Ihya ul Mayyit bi Fadhail Ahlulbait, Jamius Saghir, Ad Durr al mansur

* Ibnu Kasir: Tafsir

* Ibnu Saad: Thabaqat Al Kubra

* Ibnu Atsir: Jami’ul Usul & Ususdul Ghabah

* Ibnu Asakir: Tarikh

* An Nabhani:Al Fathul Kabir

* Al Khawarizmi: Al Manaqib

* Ibnu Hbban: Sahih

* Sulaiman Al Bakhi al Hanafi: Al Baihaqi:As Sunan Yanabi Al Mawaddah

* Mir Sayyid Ali Hamadani: Mawaddatul Qurba

* Hafiz Abu Nuaim Al Isfahani: HIlayatul Awliya

Sila berikan dalil dari para Imam Ahl Al-Bayt yang menyebutkan dan membuktikan Mirza itu Al-Mahdi.

=====

4. Seorang pemimpin lantikan Allah itu dikenali dengan tuntutan pada nas penamaan, wasiat dari Khalifah sebelumnya. Sebagai contoh:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Firman Allah SWT : "(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang UMMI yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Al-Araf 7:157)

Isa menuntut Nas dari Musa, dan Muhammad menuntut nas dari Isa:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ [٦١:٦]

Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata: "Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku - bernama: Ahmad". Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang jelas nyata!” (61:6)

Ahmadiah kerap mengatakan ayat di atas merujuk kepada Mirza, malangnya mereka salah, kerana nas tersebut telah dituntut oleh Muhammad (s) seperti yang disebutkan dalam banyak riwayat dari Ahl Al-Bayt, yang sentiasa bersama Quran dan kebenaran. Rujuk Bihar Al Anwar, jilid 49, ms 76, sebutan dari Imam Ali Ibn Musa Ar-Redha.

Maka, nas penamaan mana yang dituntut Mirza?

====

Di sisi kami: Kami tahu dan kenal dengan sebenar-benarnya, para Imam lantikan Allah selepas Nabi Muhammad (s). Ia disebutkan dalam wasiat / nas dari Nabi Muhammad di malam kewafatan baginda.

Daripada Abi Abdillah Al Hussain bin Sufyan, daripada Ali bin Sinan Al Musili, daripada Ali bin Al Hussain, daripada Muhammad bin Al Khalil, daripada Jaafar bin Ahmad Al Masri, daripada bapa saudaranya Al Hassan bin Ali, daripada bapanya, daripada Abi Abdillah Jaafar bin Muhammad, daripada bapanya Al Baqir, daripada bapanya Ali Zainal Abidin, daripada bapanya Al Hussain Al Syahid, daripada bapanya Amirul Mukminin Alaihis salam telah berkata: bersabda Rasulullah SAWA kepada Ali AS dimalam sebelum kewafatan baginda: Wahai Abal Hassan (Ali a.s) bawakan lembaran tulis dan dakwat. Maka Rasulullah SAWA telah menyebutkan wasiatnya untuk dicatatkan sehinggalah ia sampai kepada noktah berikut, baginda SAWA bersabda: Wahai Ali sesungguhnya akan ada selepasku duabelas orang Imam dan selepas mereka duabelas orang Mahdi, engkau wahai Ali adalah yang pertama di kalangan duabelas orang Imam tersebut, Allah menamakan engkau di langitnya; Ali Al Murtadha, Amirul Mukminin, Siddiq Al Akbar, Faruq Al A’zham, Al Makmun, dan Al Mahdi, tiada sesiapapun dibenarkan memakai nama-nama ini. Wahai Ali, engkau adalah pemegang wasiatku ke atas Ahlulbaytku ketika mereka masih hidup mahupun setelah mereka mati, dan ke atas isteri-isteriku: barangsiapa yang engkau kekalkannya akan bertemu denganku besok, barangsiapa yang engkau ceraikan maka aku berlepas diri darinya, dan dia takkan dapat melihat aku dan aku tidak melihatnya pada hari kiamat. Engkau adalah khalifah ku ke atas umatku selepas aku, apabila maut menghampirimu, maka hendaklah diserahkannya (khilafah) kepada anakku Al Hassan Al Birr Al Wusul. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anakku Al Hussain yang syahid lagi cerdik dan dibunuh. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya penghulu segala abid Ali. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Muhammad Al Baqir. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkan kepada anaknya Ja’afar Al Sadiq. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Musa Al-Kadhim. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Ali Al Ridha. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Muhammad Al Thiqah Al Taqiy. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Ali Al Nasih. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Al Hassan Al Fadhil. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkannya kepada anaknya Muhammad yang terpelihara daripada keluarga Muhammad alaihissalam. Maka itulah dua belas imam, dan akan datang selepasnya dua belas Mahdi. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah diserahkan kepada anaknya iaitu Muqarrab yang pertama (sesetengah sumber menyebutkan Mahdi yang pertama). Baginya tiga nama : nama seperti namaku dan nama bapaku, iaitu Abdullah (hamba Allah) dan Ahmad. Dan namanya yang ketiga adalah Al Mahdi, dia adalah yang pertama beriman (dengan zuhur Imam Mahdi a.s).

Nas Al-Mahdi yang dilahirkan akhir zaman, Ahmed, kini telah dituntut oleh Ahmed bin Ismail, persis dengan kata-kata Nabi bahawa namanya menyerupai nama ku dan nama bapanya menyerupai nama bapaku.

Ini jelas. Saya tidak perlu terus mendalam lagi buat masa ini tentang Ahmed Al-Hasan.. Cukup dulu persoalan saya untuk dalil berkenaan Mirza Ghulam Ahmad di atas. Kegagalan menjawab hanya satu sahaja dengan dalil yang muhkam dan utuh, akan menyebabkan terbatalnya akidah anda.


Sekian

Thursday, July 13, 2017

Meluruskan Ali Kasim Siri 3: Para Mahdi Adalah Hujjah Allah

Tajuk: Respon Untuk Tuan Ali Kasim Siri 3

🕋🕋🕋

Saya ingin merespon pantas bantahan saudara Ali Kasim yang bertanyakan (buat kali kedua) perihal kedudukan 12 Mahdi. Beliau mempersoalkan berkenaan status mereka, adakah juga merupakan Imam?

Saya telah menjawab dengan tuntas di : http://pendukungalmahdi.blogspot.com/2017/07/salam-wr-wb.html

Namun atas permintaan beliau, saya khususkan satu bahagian dari bantahan tersebut untuk tatapan semua

🔯🔯

Ali Kasim: Imam Jaafar bermaksudkan bahawa Imam2 hanya lah hingga 12 org sahaja selepas itu bukan Imam lagi erti nya bukan Hujjah Allah Lagi. Hadis ni secara fimative membezakan era Imam dengan selepas imam yg mengatakan " mereka bukan Imam.. (ruwayat As . Saduq dlm kamaluddin an Nikmat)

🔯👉 Respon saya: Terbatal, kerana hadis-hadis yang saya bahaskan di

http://pendukungalmahdi.blogspot.my/2017/06/senarai-hadis-pembuktian-kewujudan-para.html dengan jelas menunjukkan para Hujjah Allah selepas 12 Imam disebutkan dengan gelaran Mahdi, Imam, Qaim, Hujjah. Mereka yang dilantik Allah secara automatis maksum. Disebabkan anda seorang yang malas membaca, saya kongsikan beberapa hadis dari perbahasan saya tersebut:


📝 Hadis 1:


وعن حبة العرني قال : خرج أمير المؤمنين (ع) إلى الحيرة فقال : لتصلن هذه بهذه وأومى بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين بالحيرة مسجداً له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل الله فرجه لأن مسجد الكوفة ليضيق عنهم وليصلين فيه اثنا عشر إماماً عدلاً... الحديث )) التهذيب 3/253، معجم أحاديث الإمام المهدي 3 /112.


Diriwayatkan dari Hibbat Al-Irni berkata: Amirul Mukminin [a.s] keluar ke Hirah dan berkata: "ini akan disertai oleh ini" dan dia menunjuk dengan tangannya untuk Kufah dan Hirah "sehingga satu hasta di antara keduanya akan dijual dalam dinar, dan kemudian di Heera akan dibina masjid yang mempunyai 500 pintu, khalifah Qoim [Semoga Allah menyegerakan kelapanganNya] akan bersolat di dalamnya kerana ianya terlalu sempit buat mereka, dan akan bersolat di dalamnya 12 IMAM YANG ADIL." Lalu aku bertanya: Wahai Amirul Mukminin, apakah keluasannya Masjid kufah ini sepertimana yang manusia lihat hari ini? Seraya dia (a.s) berkata: akan dibina empat buah masjid dan yang paling kecil adalah masjid Kufah.....” [Tahzib Al Ahkaam oleh Sheikh Al-toosi, v.3, muka surat 245]


📝 Hadis 2:


وما جاء في دعاء الإمام الرضا (ع) ـ الصحيح ـ للإمام المهدي في عصر الغيبة )) ... اللهم أعطه في نفسه وأهله وَوَلـَدِه وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها... إلى ان يقول : اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نصرهم ... )) مفاتيح الجنان ص618 جمال الأسبوع لأبن طاووس ص 309 ، مصباح المتهجد للطوسي ص409


Pernyataan di dalam Doa Imam Al Ridho (a.s) berkenaan hak Imam Mahdi (a.s) di era kebangkitan; ““Ya Allah berikan dia dan keluarganya, anak, keturunannya, umatnya dan semua rakyatnya yang membuatkan dia selesa dan gembira. Datangkanlah kepada raja kepada segala raja…sehingga katanya: Ya Allah, rahmatilah pemerintah-pemerintah di eranya dan Imam-Imam selepasnya, dan tunaikanlah pengharapan mereka dan panjangkan kehidupan mereka dan kasihilah kemenangan mereka…” [Misbah Al Mujtahid oleh Syeikh Al Toosi, ms 409]
Maka hadis yang anda maksudkan, iaitu:حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق قال: حدثنا محمد بن – أبي عبد الله الكوفي قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يا ابن رسول الله إني سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا فقال: إنما قال: اثنا عشر مهديا، ولم يقل: إثنا عشر إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا.


📝 Abu Baseer berkata: Saya memberitahu Ja’far bin Muhammad Al-Sadiq [a.s]: Wahai anak Rasulullah, saya mendengar daripada bapa anda [a.s] bahawa dia berkata: akan ada 12 Mahdi selepas Qa’im yang , beliau berkata: ”Sesungguhnya dia berkata 12 Mahdi dan dia tidak berkata: 12 Imam, tetapi mereka adalah kaum Syiah kami yang memanggil orang untuk berbai’ah kepada kami dan tahu akan hak kami.” [Kamal Al-Deen wa Tamam Al-Ni'mah, Sheikh Al -Sadooq muka surat 358]


👉 Ia merujuk bahawa 12 mahdi ini tidak berada pada makam 12 Imam, namun mereka adalah Syiah2 mereka. Tidak mengejutkan kerana Ibrahim (a) juga adalah Syiah kepada Ahlulbayt sedangkan beliau seorang Imam.عن مولانا الصادق جعفر بن محمد ع أنه قال قوله عز و جل وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ أي إن إبراهيم عليه السلام من شية النبي صلى الله عليه وآله فهو من شيعة علي وكل من كان من شيعة علي فهو من شيعة النبي صلى الله عليهما وعلى ذريتهما الطيبي


📝Imam Sadiq (as) bersabda: "Berkenaan firman Allah (S) "Dan sesungguhnya di antara Syiah Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim." (Al-Saffat 37:83), beliau adalah dari kalangan Shiah Ali. Dan semua dari kalangan Shiah Ali, mereka adalah Shiah Nabi Muhammad (s)."


Rujukan: Tawil Al Ayat Jil.2 Hal. 495 (Sura-e-Saffat).

🔯🔯

Saya ingin menambah satu lagi dalil sebagai peringatan kepada saudara Ali Kasim, akan rukun asas kepercayaan seorang Syiah, iaitu bumi tidak pernah kosong dari Hujjah Allah.


محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن محمد بن ابراهيم، عن زيد الشحام، عن داود بن العلا، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال الباقر عليه السلام: ما خلت الدنيا - منذ خلق الله السماوات والارض - من إمام عدل إلى أن تقوم الساعة حجة لله فيها على خلقه.

Muhammad b. Yahya dari `Abdullah b. Muhammad b. `Isa dari Muhammad b. Ibrahim dari Zayd ash-Shahham dari Dawud b. al-`Ala dari Abu Hamza ath-Thumali. Beliau berkata: [al-Baqir عليه السلام bersabda: Dunia ini tidak pernah kosong - sejak Allah menciptakan langit dan bumi - dari seorang Imam yang adil sehinggalah Al-Saah.. Seorang Hujjah Allah ke atas makhlukNya.] 📝 Rujukan: Imamah wa Tabsira, Bab 2.

Hadis seperti ini mutawatir matannya, sehingga tidak ada keraguan lagi bumi ini tidak akan kosong tanpa hujjah, melainkan ia akan hancur seperti di waktu Qiyamah Kubra nanti.

Maka, segala pujian bagi Allah, ini secara automatis membatalkan kenyataan tuan Ali Kasim. Nabi (s) sudah menyebutkan dalam Wasiat baginda, bahawa selepas 12 Imam akan ada 12 Mahdi. Jelas 12 Mahdi ini adalah Hujjah Allah, apatah lagi baginda menggandingkan sebutan 12 Mahdi ini dengan 12 Imam. Mereka adalah Hujjah Allah, Khalifah lantikan Allah, maksum dengan nas dan wajib ditaati. Mereka tidak berada di makam 12 Imam Ahlulbayt. Namun mereka adalah Imam (baca: pemimpin) yang dilantik untuk mengetuai umat manusia selepas 12 Mahdi.

P/S: Mahdi bermaksud yang diberi petunjuk. Dari sini dah memadai untuk menanam hujah jahil ini.

Video berkaitan hadis di atas: https://www.youtube.com/watch?v=vBD8NS6arlg

Video Ulama Syiah yang mempercayai para Mahdi https://www.youtube.com/watch?v=NlNYNRBN3jA

Video: "Ayatollah al-Uzma" Al-Hairi menyebutkan Para Mahdi sebagai Hujjah Allah. https://www.youtube.com/watch?v=dYUYr8dCsSE

Sekian

Monday, July 10, 2017

Komentar 10 Julai 2017: Jawaban Ahmed Al-Hasan Berkenaan Perhambaan: Adakah Kewujudan Ayat-Ayat Berkaitan Perhambaan Dalam Quran Membuktikan Islam Menggalakkan Perhambaan?


Komentar 10 Julai 2017: Jawaban Ahmed Al-Hasan Berkenaan Perhambaan: Adakah Kewujudan Ayat-Ayat Berkaitan Perhambaan Dalam Quran Membuktikan Islam Menggalakkan Perhambaan?

"Untuk setiap waktu, tempat dan keadaan sosial, wujud (ayat Quran) yang bersesuaian dengan situasi tersebut. Ketika Quran diturunkan, perhambaan dan kondisi berkaitan dengannya adalah satu perkara sosial yang tersebar luas di seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh Quran adalah meletakkan had dan undang-undang yang akan membawa kepada pemansuhan dan pengangkatan sebahagian dari penindasan yang terjadi, yang seterusnya akan membawa kepada terhapusnya isu ini sedikit demi sedikit. Tiada apa lagi yang boleh dilakukan selain dari cara ini. Bekerja bersama dengan sesuatu yang mungkin adalah lebih baik dari berhadapan dengan sesuatu yang akan gagal tercapai.

Saya percaya bahawa andai sahaja mereka yang mengkritik Quran dan Islam melihat sejarah moden, mereka pasti mengetahui bahawa perhambaan di Amerika dan negara-negara lain tidak dimansuhkan sehinggalah baru-baru ini. Dan para hamba di situ tidak mempunyai sebarang hak. Malahan, di negara-negara tersebut, para hamba langsung tidak mendapat apa-apa simpati seperti mana yang diterima oleh haiwan peliharaan tuan mereka yang berkulit putih di Amerika atau di tempat lain yang mempunyai perhambaan. Jadi adakah anda akan mengutuk Tuhan, Muhammad, Islam dan Quran hanya kerana mereka menguruskan dan memberikan hak kepada para hamba, sedangkan ketika Muhammad diutuskan kepada masyarakat global lebih 1000 tahun yang lepas, baginda telah melaksanakan beberapa peraturan khusus dalam perkara yang masih dianggap normal (pada waktu tersebut)? Perkara yang tidak dapat dihapuskan dalam apa sahaja cara dan bentuk pada ketika itu?

Walaupun jawaban ini mencukupi, anda perlu mengetahui bahawa tanpa mengira jika seseorang itu belajar antropologi, psikologi, sosiologi, biologi dan khususnya biologi evolusi, tiada siapa diantara mereka yang dapat memahami isu perhambaan dan kemunculannya dalam masyarakat manusia. Ia adalah isu yang mendalam dan memerlukan kajian dan pengajian yang melibatkan semua bidang ilmu ini. Namun malangnya, kita dapati mereka tidak tahu menahu tentang Biologi Evolusi, dan mereka tidak tahu bahawa perhambaan dan eksploitasi seksual adalah antara strategi-strategi evolusi. Mana-mana spesis haiwan yang berpeluang untuk menggunakan salah satu dari strategi ini tidak akan melepaskan peluang tersebut, dan gen mereka akan memaksa ke arah haluan tersebut demi untuk menggunakan peluang itu.

Amalan perhambaan dalam masyarakat semut adalah salah satu contoh. Burung Cuckoo mengambil kesempatan pada burung lain untuk memastikan anak-anaknya dibesarkan dan dalam masa yang sama membunuh anak-anak burung yang asal adalah satu contoh yang jelas. Strategi haiwan jantan mengekslpoitasi haiwan betina, dan memaksanya membesarkan anak dalam masa yang sama ia melarikan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan betina lain demi menyebarkan gennya adalah satu lagi contoh yang jelas.

Perhambaan dan eksploitasi seksual adalah strategi-strategi evolusi. Oleh itu, pengurusan hal ini, atau dengan kata lain memberikan hak kepada mangsa yang terlibat, dan cuba untuk membebaskan mereka melalui hukum-hukum kafarah adalah sesuatu kredit yang diberikan kepada Quran. Maka adalah tidak tepat untuk mengasingkan satu bahagian dari sistem perundangan Quran dalam situasi ini dan berkata: “Lihat bagaimana Quran mengesahkan perhambaan dan eksploitasi seksual.” Ini adalah tidak benar. Satu-satunya perkara yang dilakukan oleh Quran adalah menguruskan suatu isu yang terpaksa dihadapi oleh umat manusia di muka bumi ini. Dan kami percaya bahawa pengurusan oleh Al-Quran adalah salah satu dari sebab yang membuatkan kesedaran manusia telah sampat ke tahap menolak perhambaan dan eksploitasi seksual."

Sunday, July 9, 2017

Belantara Kesesatan Bab 2: Belantara Bagi Umat Islam


Bab 2: Belantara Kesesatan Bagi Umat Islam

Umat Islam kehilangan arah selepas kewafatan Nabi Muhammad (S), apabila Abu Bakr dan sekumpulan orang-orang munafik menerpa kepada kekuasaan dan merampas hak kekhalifahan Nabi Muhammad (S). Dan kebanyakan para sahabat gagal untuk menolong pengganti Nabi (S) yang dilantik Allah SWT, iaitu Ali bin Abi Talib (as), seperti yang dilantik oleh Nabi (S) dengan perintah Allah sebagai Amir Al-Mukminin dan Wasi kepada baginda di Ghadir Khum, semasa Haji Perpisahan baginda. Dan mereka bukan sahaja merampas hak Imam Ali (A) dan hak umat manusia untuk mendalami kalimah La Ilaha Illa Allah Muhammad Rasulullah, malah Umar Ibn Khattab bersama sekumpulan orang munafik telah melampaui batas dengan membakar rumah Fatima Al-Zahraa (A). Dan Fatimah (A) ini adalah anak perempuan tunggal Nabi (S), bersama-sama Al-Hasan, Al-Hussain dan Ali, mereka ini diwajibkan kepada kita untuk dicintai dan dipatuhi. Firman Allah Taala:

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

Katakanlah: [Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang pada keluarga(ku) (Al-Qurba).]1

Dan setelah percubaan melalui pembakaran rumah ini tidak berjaya untuk memaksa Imam Ali (A) untuk berbai'ah kepada Abu Bakr, mereka memecah masuk ke dalam rumah Fatimah Al-Zahra (A) sehingga mematahkan tulang rusuknya. Ini menyebabkan anak di dalam kandungannya gugur dan sepucuk paku menusuk dadanya, sedangkan beliaulah yang disabdakan Nabi (S) seperti berikut:

أم أبيها وبضعة مني ويرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين

(Ummu Abiha (Ibu kepada ayahnya - Fatimah) adalah bahagian dari diriku dan redha Allah adalah redhanya dan murka (Allah) adalah kemarahannya. Dia adalah penghulu kaum wanita seluruh alam dari awal hingga akhir).2

Maka kaum muslimin tidak dapat menghindari daripada memasuki Belantara Kesesatan, setelah mereka mengambil langkah yang sama seperti kaum Bani Israel.

قال رسول الله (ص): (والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم  سنة بني
إسرائيل)

Rasulullah (S) bersabda: (Demi jiwaku di tangan-Nya, kamu akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sehingga langkah kamu seperti langkah-langkah mereka, langkah, sunnah Bani Israel). 3

Umat ini telah kehilangan nasibnya, dan telah berkawan dengan musuhnya, dan menjadi musuh kepada Imamnya dan sekaligus menimbulkan kemurkaan Allah. Maka bermulalah perjalanan umat ini di dalam Belantara Kesesatan, dan terus sesat semenjak dari zaman itu sehinggalah ke hari ini di mana ia terus merayau-rayau di padang pasir (kesesatan). Dari Mu'awiyah dan Ziad, kepada Yazid dan Ibn Yazid, dan Moslem Ibn Oqba sehinggalah kepada Marwan dan Abdul Malik serta anak-anaknya, dan Al-Hajaj kepada anaknya Al-Abbas si pembunuh, dan orang-orang yang sesat seperti Al-Mansour, Al-Dowaniqy dan Al-Hadi dan Al-Mahdi dan Al-Rashid, sehinggalah kepada orang-orang yang tidak boleh dipercayai seperti Al-Ameen dan Al-Mamoun, sehinggalah kepada Al-Motawakel (yang bergantung kepada) syaitan sehinggalah seterusya.

Umat ini telah melalui satu perjalanan yang dahsyat, kerana sudah berapa banyak kota-kota yang diserang dan rakyat yang tidak bersalah dibunuh, dan kaum wanitanya dirogol. Malah, kota Rasulullah (S) dan Kaabah sendiri tidak terselamat, apabila Yazid (L) telah mengutuskan orang Islam sendiri untuk membunuh beribu-ribu rakyat Muslim di Madinah, termasuklah 700 orang dari kalangan para sahabat, dan merogol lebih daripada 1000 anak dara. Bukan setakat itu, dia juga cuba untuk menuju ke arah Kaabah (untuk memusnahkannya), akan tetapi Allah SWT memusnahkannya sepertimana bala tentera gajah Abrahah dimusnahkan.4

Berapa ramai orang bebas yang telah dibunuh dan diseksa, dan berapa ramai di antara mereka yang dicampakkan ke dalam penjara-penjara yang begitu gelap, sehinggakan mereka tidak dapat membezakan di antara siang dan malam. Jika kamu dapat melihat apa yang dilakukan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbas kepada kaum Muslimin, kamu akan dipenuhi dengan kengerian. Dan jika kamu tahu akan bid'ah dan betapa banyaknya mereka telah berpaling daripada agama, sudah tentu kamu akan penuh dengan kehairanan.
Al-Mas'udi menyatakan tentang Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik Maruj Al-Zhahab:

(غناه ابن عائشة صوتاً فطرب فقال له الوليد أحسنت والله يا امرئ أعد بحق عبد شمس فأعاد فقال: أعد بحق أمية  فأعاد .. فقال الوليد إلى المغني فأكب ولم يبق عضو من أعضائه إلاّ قبله، وأهوى إلى إحليله ليقبله فضمه المغني بين فخذيه فقال له الوليد لا والله حتى أقبله, وما زال به حتى قبله, وأعطاه ألف دينار وأركبه بغلة وقال: مر بها على بساطي ففعل ووضع حوضا في بستان وملأه خمراً, فكان يسبح فيه مع الفواحش ويشرب منه حتى يبين فيه النقص ونزل يوماً على ابنته وقال من راقب الناس مات غماً)

(Ibn Aisyah telah selesai bernyanyi. Lalu Al-Walid mengatakan kepadanya, "Bagus... demi Allah, ulangkan sekali lagi dengan haknya Abd Shams", jadi dia mengulanginya sekali lagi. Lalu Al-Walid mengatakan, "Ulangkan sekali lagi dengan haknya Umayyah", jadi dia mengulanginya sekali lagi. Kemudian, Al-Waleed mencium setiap anggota badan penyanyi itu, dan apabila dia bersandar kehadapan untuk mencium kemaluannya, penyanyi itu berpaling darinya. Lalu Al-Walid mengatakan, "Demi Allah, akanku menciumnya juga!!!", dan memaksa penyanyi itu sehingga dia dapat mencium kemaluannya. Kemudian, dia memberi penyanyi itu seribu dinar dan seekor keldai, dan menyuruhnya untuk berjalan dengan keldai itu di atas permaidaninya, lalu dipatuhi oleh penyanyi itu. Setelah itu, dia mengisi sebuah takung mandi dengan arak dan merenang di dalamnya bersama orang-orang yang tidak berakhlak, sambil meminum darinya sehingga surut, dan dia juga cuba untuk mendekati anak perempuannya dan mengatakan kepadanya, "Sesiapa yang cuba mencari jalan keluar akan menghadapi kematian yang menyedihkan.)5

Sayed Al-Murtada mengatakan di dalam kitab Al-Amali:

Disampaikan kepada kami daripada Abu 'Ubaidillah Al-Muzarbani, daripada Ahmad Bin Kamal, katanya Al-Walid Bin Yazid adalah seorang yang berbidaah dan apabila dia membuka Al-Quran pada suatu hari dan terlihat ayat ini:

(Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sombong takbur lagi keras kepala)6. Dia mencampak Al-Quran itu ke atas lantai dan mula memanah ke arahnya sambil berkata: "Kamu sedang memberi amaran kepada mereka yang takbur, di hadapanmu sekarang adalah seorang yang takbur. Di hari kamu berjumpa dengan Tuhanmu, katakanlah "Ya Tuhan, Al-Waleed telah menusukku (dengan panah). 7

Dan saya (Ahmed Al-Hasan) memohon maaf kerana menyampaikan sejarah yang kurang elok seperti yang disebutkan di atas. Saya tidak akan menyebutkan sedikit pun dari sejarah yang kotor ini, jika tidak kerana para pemerintah zalim yang telah membunuh keturunan Rasulullah (S) dan menghalau mereka ke bumi yang jauh. Kita dapat melihat sendiri pada zaman ini di mana keturunannya Rasulullah (S) sedang menginap di negeri-negeri seperti Iran, Afghanistan dan India - kesemua negeri-negeri ini adalah jauh dari datuk mereka (S). Ini adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan bahawa mereka (para penzalim itu) telah berpaling jauh dari ajaran agama yang sebenar dan telah menentang Islam, dan bukti yang cukup untuk menunjukkan kebencian mereka terhadap Rasulullah (S).

Kezaliman dan kerosakan ini berterusan hingga ke hari ini, harta kekayaan kita berada di dalam tangan para penzalim yang sedang melakukan berbagai kerosakan di negeri mereka dan terhadap rakyat-rakyat mereka, dan memberikan harta itu kepada sesiapa yang menyembah mereka selain Allah. Sejarah tidak pernah menyaksikan penjara-penjara seperti yang dimiliki mereka, di mana terletaknya berbagai jenis penyiksaan yang akan menggerunkan jiwa. Bala tentera mereka dilengkapi dengan berbagai jenis senjata yang bukan digunakan untuk mempertahankan negara-negara Islam, tetapi untuk menindaskan rakyat Muslimin sendiri. Sesiapa yang mengatakan Tiada Tuhan Selain Allah (La Ilaha Illa Allah) dan menyeru kepada kaum Muslimin untuk menegakkan Hukum Allah, mereka ini dicampakkan ke dalam penjara-penjara yang gelap, ataupun dibunuh. Kita tidak tahu sampai bilakah Belantara Kesesatan ini akan berakhir, dan bilakah Islam akan kembali untuk memerintah kaum Muslimin, seperti yang telah berlaku pada zaman Rasulullah (S). Dan kita tidak tahu bilakah masanya untuk keadilan tersebar di negara-negara Islam, sekaligus seluruh dunia, tetapi kita tahu ia akan kembali jua, kerana Rasulullah (S) telah menjanjikan kita bahawa Islam itu akan kembali di akhir zaman melalui anaknya Al-Mahdi (A).

Kezuhuran Al-Mahdi yang diberkati ini tidak akan terjadi selagi mana sebab-sebab keghaiban beliau tidak dihentikan, dan sebuah generasi baru di kalangan ummah ini bangkit dengan siap sedia untuk membawa Risalah Ketuhanan kepada semua manusia di Bumi ini, dan menepati janji ketuhanan untuk memenangkan agama ini. Jadi, jika kita benar-benar mahukan keadilan ini untuk berlaku di bumi, dan mahukan Ummah ini untuk keluar daripada Belantara Kesesatan ini, dan mahukan kemunculan Imam Al-Mahdi (A), kita perlu kembali kepada Islam yang Allah mahukan, dan bukan Islam yang dimahukan oleh para taghut. Allah berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

[Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat: "Sembahlah Allah, dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan.] 8

Para pemerintah zalim (taghut) itu, yang telah berjaya untuk memerintah Ummah ini dengan pertolongan Amerika - walaupun mereka menunjukkan permusuhan mereka terhadap Amerika untuk melengkapkan permainan yang hina ini - tujuan mereka hanyalah untuk meminggirkan Islam, dan mengosongkan jiwa Ummah ini daripada sebarang keimanan kepada Allah, sambil membalutnya dengan perkara-perkara berkaitan dengan agama ini yang sebenarnya tidak wujud. Dan jika para penzalim ini dapat memerangi agama ini, mereka akan melakukannya tanpa teragak-agak, seperti yang dilakukan mereka terhadap Turki hari ini. Dan sesiapa yang mengesyaki bahawa mereka ini adalah tali barut Amerika dan Zionis - terutama sekali sesiapa yang menyatakan bahawa mereka ini adalah musuh kepada Amerika dan Zionis - biarlah dia mengkaji sejarah hitam mereka, dan dia akan mendapati bahawa sejak mereka mendapat kekuasaan, mereka sentiasa berkhidmat kepada tuan-tuan mereka, iaitu Amerika dan Zionis, dengan melancarkan peperangan terhadap kaum Muslim dan Arab serta menindas setiap pergerakan Islam serta gerakan kebangkitan agama. Dan barangsiapa yang mahukan bukti-bukti yang lanjut bolehlah merujuk kepada Bab Daniel di dalam Kitab Taurat, yang menceritakan bahawa Timur Tengah akan ada sepuluh raja yang bernaung di bawah Amerika, atau seperti yang dilambangkan sebagai sebuah Kerajaan Kuku Besi, yang akan memakan dan memijak seluruh kerajaan di muka bumi. Tetapi InsyaAllah, Al-Mahdi (A) dari Ummah ini akan memijaknya pula, seperti yang diceritakan di dalam Kitab Daniel.

Sebagai tambahan, seorang penzalim itu hanya mengambil berat tentang dirinya sahaja, dan takhtanya hanyalah berlandaskan darah dan mayat-mayat. Jadi, dia membunuh sesiapa yang menolak kepimpinan dan penindasannya, dan dia selalu menenggelamkan rakyatnya dengan kerisauan melalui krisis yang tidak berkesudahan, yang sebenarnya tidak akan berkesudahan selama mana dia masih memerintah, dan melancarkan peperangan serta menanamkan prasangka buruk antara suku-suku kaum. Dia juga menghalangi rakyatnya dari meraih rezeki (yang mencukupi), supaya mereka sentiasa sibuk meraihnya. Kehidupan di bawah seorang penzalim seperti ini adalah sangat hina kerana ianya adalah mati dalam hidup, cara hidup yang akan merugikan kita di dunia dan akhirat.

Plato ahli falsafah Yunani berkata dalam menerangkan Kerajaan penzalim dan pembentukannya:

(Di kalangan mereka yang menyeru kepada demokrasi dan perlindungan buat rakyat, adalah manusia yang paling ganas dan licik, jadi dia mengusir yang kaya dan membunuh mereka, dan membatalkan hutang-hutang, dan membahagikan tanah-tanah, dan mencari jalan untuk melindungi dirinya dari konspirasi jahat, dan bermegah-megahan dengan kekuasaannya, dan melalaikan rakyatnya sendiri dan sentiasa membuat mereka memerlukan dirinya. Dia melancarkan peperangan ke atas jiran-jirannya setelah membuat keamanan dengan mereka, supaya dia dapat melaksanakan kehendak dirinya sendiri, dan memenggal leher setiap pesaing atau pengkritik, dan meminggirkan setiap manusia yang bersikap mulia, dan berdampingan dengan pembunuh-pumbunuh upahan, dan amat bermurah hati terhadap penyair supaya mereka memujinya, dan menyempitkan hidup rakyatnya supaya dia boleh membayar upah pengawal-pengawal dan para tali barutnya. Dengan ini, rakyat akan mula sedar bahawa dia telah menuju daripada pembebasan kepada kezaliman.)

Bagi mereka yang berkhidmat kepada para pemerintah zalim ini pula, mereka mempunyai ilusi bahawa mereka sedang selamat dan kehidupan mereka stabil. Mereka mempercayai bahawa selagi mereka terus berkhidmat dengan para taghut ini, mereka tidak akan diapa-apakan, kerana tuan mereka ini berkuasa untuk memenggal leher sementara rakyat ditindas. Ini adalah khayalan (ilusi); kerana api kekal di bawah abu (bara).

Dia SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

[Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah labah-labah kalau mereka mengetahui].9

Dan barangsiapa yang mengikuti sejarah bangsa-bangsa dahulu, akan mengetahui bahawa tamatnya seseorang pemerintah tirani itu akan terjadi melalui revolusi yang dibangkitkan oleh mereka yang ditindas. Bila perkara ini terjadi, maka beginilah para penzalim akan melihat kesudahan nasib mereka.
Orang-orang yang menyerah diri kepada para pemerintah zalim (Thaghut) dan tunduk kepada mereka, sementara mengaku sebagai pengikut Islam, sebenarnya telah terkeluar dari wilayah Allah tanpa mereka mengetahuinya. Dia SWT berfirman:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً
[Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.]10

Para pemerintah zalim telah memaksa mereka untuk memerangi saudara mereka (rakyat Islam) sendiri, dan mereka tidak akan berhenti untuk membantu para penzalim ini kerana ketakutan. Malahan, mereka telah memerangi para Khalifah Allah dan melanggar kesucian orang-orang mukmin. Maka, kekufuran manakah yang lebih dasyat dari kekufuran mereka ini, yakni mereka yang menyokong musuh-musuh Allah? Dia SWT berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً

[Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.]11

Mungkin sesetengah daripada mereka beralasan bahawa mereka takut pada pemerintah zalim (Thaghut penzalim) dan takut dibunuh, tetapi alasan jelek ini tidak boleh diterima. Jika memang perlu untuk mengangkat senjata, angkatlah ia terhadap Thagut itu dan bukanlah menggunakan senjata itu untuk menolongnya. Dia SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً

[Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di bumi.” Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?” Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali]12

Dan firmanNya lagi:

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

[Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa". * Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "(Tidak) sebenarnya tipu daya (mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.]13

Membantu orang zalim dan bergantung kepada mereka adalah haram. Meninggalkan Jihad dan meninggalkan seruan kepada kebaikan dan pencegahan kemungkaran juga adalah haram.

Menjauhkan diri daripada kehidupan orang-orang Islam yang lain tidak akan menggugurkan tanggungjawab yang diberikan kepadamu, dan sesiapa yang tidak mengambil peduli tentang urusan umat Islam bukanlah daripada kalangan mereka, walaupun dia seorang ulama besar yang mengaku sebagai wakil Imam (A).

Biarlah setiap muslim memandang kepada hatinya sendiri dan menanyakan apa yang tersirat di dalamnya, samada ketakutan kepada Allah, ataupun ketakutan kepada Thaghut?

Kedua-dua ketakutan ini tidak akan bercampur di dalam hati seorang yang bertakwa, kerana ketakutan kepada Allah akan membuat para thaghut itu lebih keji daripada seekor nyamuk di mata pandangan seorang mukmin. Maka Thaghut itu tidak akan membawa sebarang kesan terhadap keputusan-keputusannya, kecuali di dalam had batasan taqiyah yang wajib. Dia SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

[Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih teruk dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.]14

Alhamdulillah bahawa umat Islam hari ini telah mula berjalan pulang kepada Allah, dan sedang berada di atas jalan Kebangkitan Islam yang kita dapat saksikan pada hari ini. Kita melihat ia berkembang merangkumi semua negara-negara Islam, dan sedang mengancam takhta-takhta thaghut penzalim yang menguasai umat ini. Thaghut-thaghut ini telah cuba dengan sedaya upaya untuk merendamkan para belia Islam dalam keinginan fizikal dan seksual, telah mengedarkan minuman arak dan mengembangkan pelacuran, dan telah menubuhkan kelab-kelab malam di dalam negara-negara Islam, serta menyiarkan berbagai penyiaran haram seperti lagu-lagu dan wanita-wanita yang tidak berpakaian, serta perkembangan budaya-budaya Barat, dengan tujuan untuk merosakkan keluarga-keluarga Islam. Tetapi Allah telah menggagalkan rancangan mereka serta memusnahkan asas mereka. InsyaAllah, bumbung mereka akan runtuh di atas kepala mereka tidak lama lagi.

Thaghut-thaghut itu berilusi seperti para penzalim yang terdahulu bahawa mereka dapat memusnahkan agama tauhid sebenar dan merosakkan agama Islam, serta merosakkan kepercayaan benar yang mengancam kekuasaan mereka, terutama sekali kepercayaan kepada Al-Mahdi (A). Malangnya, mereka sangat jauh daripada mencapai matlamat itu. Al-Quran yang berada di tangan kita telah menyeru ke telinga kita:

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

[Dan Kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi, dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu.]15

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ *  إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ

[Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah Al-Zhikr (Al-Quran), bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh. Sesungguhnya ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah (Allah).]16

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

[Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang kafir sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.]17

Maknanya tidak tersasar dari sabda Rasulullah (S) yang masih bergema di dalam telinga kita:

(لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لخرج من ولدي من يملئها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا)

[Walaupun dunia ini hanya tinggal satu hari sahaja akan keluar dari anakku yang akan memenuhinya dengan kesaksamaan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan.]18
                
Dan kaum Muslim mendapat manfaat daripada Al-Mahdi (A), sepertimana Bumi dan penghuni-penghuninya masih mendapat manfaat daripada matahari walaupun ia terlindung di sebalik awan.19

Wahai Muslimin dan Muslimat! Wahai yang tercinta! Berimanlah kepada Allah dan kafirlah kepada para penzalim, dan berpeganglah kepada simpulan (buhul) tali yang teguh, iaitu hujah Allah di bumiNya, Al-Mahdi (as), dan ketahuilah bahawa keimanan kepada Allah itu wujud bersama-sama dengan kekufuran terhadap penzalim, kedua-duanya adalah satu perkara yang sama seumpama kepudaran kegelapan ketika di ambang cahaya. Tiada apa yang dapat difahami tentang kepudaran kegelapan kecuali dengan munculnya cahaya. Allah berfirman:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui]20

Berwaspadalah kepada syaitan dan hawa nafsu (keinginan diri), dan ikutilah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah dan Ahlul Baytnya daripada Allah kepada kamu. Allah SWT mengampuni segala dosa, kecuali perbuatan menyekutukan sesuatu denganNya.

Allah SWT berfirman

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً

[Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari [syirik] itu, bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.]21

Dan beriman kepada penzalim dan berhukum (merujuk) kepadanya, membantunya, bergantung serta menyerahkan diri kepadanya, semuanya adalah syirik (mempersekutukan) kepada Allah dan sesat dari jalan Allah yang lurus.  Adakah kamu melihat bahawa orang yang kafir kepada Allah atau orang yang syirik apabila berpuasa dan solat akan diterima solat dan puasanya? Ibadah-ibadah dilaksanakan untuk membuktikan seseorang hamba itu taat kepada Allah. Jika mereka taat kepada penzalim musuh Allah, maka apakah yang tinggal dari ibadah-ibadah tersebut, sesaat manusia tunduk kepada arahan penzalim dan undang-undangnya maka pada ketika itu juga ia telah kufur kepada Allah dan terkeluar daripada WilayahNya dan berada dalam wilayah taghut, serta terkeluar daripada cahaya kepada kegelapan.

Dia SWT berfirman

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً

[Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.]22

Maka untuk jalan kembali kepada Allah dan WilayahNya adalah sama seperti jalan pengkufuran terhadap Thaghut serta pengeluaran diri dari wilayahnya. Hakikatnya,kedua-dua perkara ini berada di jalan yang sama dan ia adalah jalan lurus yang diterima melaluinya segala amalan, kerana ia adalah untuk Allah Yang Esa. Maka jika kita benar-benar ingin kembali kepada kepada Islam Al-Muhammadi yang asli, kita perlu beriman kepada segala sesuatu yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah (S). Kita perlu percaya pada Islam pada keseluruhannya serta hukum-hakamnya, dan bukan apa yang sesuai dengan keinginan nafsu kita dan meninggalkan yang lain. Kita mesti berpegang teguh pada jalan yang digariskan oleh wasi-wasi Muhammad (as), kerana merekalah bahtera-bahtera penyelamat dan sesiapa yang mendahului mereka akan terpesong, dan sesiapa yang tertinggal di belakang mereka akan binasa, dan yang mengiringi mereka akan bersama kebenaran. Adapun orang-orang yang ingkar sebahagian Kitab dan beriman pada sebahagian yang lain akan mendapati diri mereka pada akhirnya mengikuti fatamorgana (bayangan air) di padang pasir.

Dan bagi kita sebagai orang yang beriman, jadikanlah ahli-ahli sihir yang beriman kepada Nabi Musa (as) sebagai contoh, kerana mereka itu pada mulanya jauh dari Bimbingan Petunjuk, bahkan mereka adalah penolong-penolong Thaghut yang berdiri bersama Firaun (la) pada awalnya untuk menentang Musa (as), tetapi apabila mereka tidak mengikut kehendak hawa nafsu mereka, kebenaran diperlihatkan kepada mereka, lalu mereka beriman kepada Allah dan mengingkari Firaun. Dengan itu terbitlah cahaya kebenaran di dalam hati mereka dan terangkatlah kegelapan Thaghut dari pandangan mereka, dan kali ini mereka berdiri di samping Musa (as) untuk berjihad di jalan Allah dan menentang Firaun (la) serta menjelaskan kepada manusia kedustaannya dan kelemahannya.

Dia SWT berfirman

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى * قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى * قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

[Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". Berkata Fir'aun: "Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya". Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.]23

Dunia di mata mereka yang beriman ini terlalu kecil, jadi ancaman Firaun (la) untuk memotong tangan dan kaki dan menyalib mereka tiada kesan ke atas keputusan mereka untuk mengikuti kebenaran, dan mereka tidak memilih kehidupan, sebaliknya ditunjukkan kepada mereka hakikat dunia dan alam kebendaan yang diperjuangkan oleh Firaun, Haman, Qarun dan yang seumpama mereka, dan ahli-ahli sihir itu berjaya dalam ujian dan menempuh halangan, maka mereka memenangi keredhaan Allah dan mendapat berita gembira  serta tempat kembali yang baik.

Yang disembelih dari keluarga Muhammad, Al-Hussein (as) berkata:

Apabila dunia ini amat berharga
. . . maka ganjaran dari Allah lebih tinggi dan lebih mulia
Jika rezeki-rezeki telah ditentukan.
. . . maka sedikit perhatian padanya adalah lebih baik
Jika harta-harta itu akan ditinggalkan
. . . maka bagaimana sesaorang itu boleh menjadi bakhil
Jika tubuh-badan itu dicipta untuk mati
.. . maka terbunuh di jalan Allah adalah lebih baik. 24

Sepatutnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, bukankah telah tiba masanya hati kita menyahut seruan Allah dan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dengan menjadi penolong kepada Khalifah Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah, dan menjadikan Islam sebagai perlembagaan dan cara hidup kita, dan Quran sebagai slogan kita, dan kalimah “La Ilaha Illa Allah” sebagai perlindungan dan benteng untuk kita!!

Bukankah telah tiba masanya untuk kita mengatakan kepada Thaghut, tetapkanlah apa yang kamu ingin tetapkan dan apa yang kamu tetapkan hanyalah kehidupan di dunia ini sahaja!!
Bukankah telah tiba masanya untuk kita memilih pemerintahan Islam dan menolak pemerintahan Jahiliyah!!
Bukankah telah tiba masanya hati-hati kita bangikit bersama cahaya kebenaran, agar kegelapan Thaghut dapat dipadamkan!!

Adakah kita akan terus kekal di dalam Belantara ini, dan di padang pasir ini hanyalah menuju fatamorgana, sedangkan jalan keluar darinya berada di tangan-tangan kita, dan airnya sangat hampir dengan kita?
Dia SWT berfirman:

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

[Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri.] 25
1 Al-Syuraa 42:23. Asad Al-Ghabah oleh Ibn Al-Atsir: Jilid 5: halaman 520, Musnad Ahmad: Jilid 4: halaman 5, Sahih Bukhari: Jilid 4: halaman 210, Sahih Muslim: Jilid 7: halaman 141, Sunan Al-Tirmizhi: Jilid 5: halaman 360, kemuliaan para sahabat oleh Al-Nasa’ei: halaman 87, Sunan Al-Kubra oleh Baihaqi: Jilid 10: halaman 210. , Al-Istiab oleh Ibn Abd Al-Barr: Jilid 4: halaman 1895, Dakhair Al-Uqba. halaman 43, Tarikh Dimasyiq: Jilid 42: halaman 134, Al-Ishabah: Jilid 8: halaman 102, dan sumber-sumber lain dengan perbezaan-perbezaan yang menyatakan kemuliaan sebenar Fatimah Al-Zahra as.
3 Tafsir Al-Iiyasyi: Jilid 1: halaman 303.. Dan Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad: Jilid 5: halaman 340, dan dalam Sunan Tirmidzi: Jilid 3: halaman 322, dan Al-Haitsami dalam Mujma  Al-Zawaid: Jilid 7: halaman 216 dengan perbezaan pada lafaz dengan satu makna.
4 Ini merujuk kepada peristiwa pertumpahan berdarah diperolehi pada 28 Zhu Al-Hijjah tahun 64 Hijrah, di mana Yazid membenarkan Bandar Suci Rasulullah dijarah selama tiga hari, terjadi pembunuhan dan serangan ke atas mercu tanda, yang sukar dipercayai maka sesiapa yang mahu mengetahui lebih lanjut, boleh dapatkan kitab kejadian tersebut. Penulis juga merujuk kepada apa yang berlaku pada 3 Rabi Al-Awwal tahun yang sama, di mana tentera Yazid mengepung Baitullah Al-Haram dan membakar Baitullah.5 Lihat Al-Kunn Wa Al- Alqab, Jilid 1: halaman 346.6 Ibrahim 14:15 7 Amali Al-Sayed Al-Murtadha: Jilid 4: halaman 90.8 Al-Nahl 16: 36.9 Al-Ankabut 29:4110 Al-Nisa’ 4: 6011 Al-Nisa’ 4: 7612 Al-Nisa’ 4: 9713 Saba’ 34: 32-3314 Al-Nisa’ 4: 7715 Al-Qasas 28: 5-616 Al-Anbiya 21:105-10617 Al-Nur 24: 5518 Lihat, sebagai contoh: Uyun Akhbar Al-Redha (as): Jilid 1: halaman 397, Musnad Ahmad: Jilid 1: halaman 9919 Penulis merujukkan kepada sabda Rasulullah (S) Jabir bin Abdullah Al-Ansari (Jabir berkata: Aku berkata kepada baginda: Wahai Rasulullah, adakah Syiahnya mendapat manfaat semasa keghaibannya. Baginda (S) bersabda: Demi yang mengutus ku dengan kenabian, sesungguhnya mereka akan diterangi cahaya dan mendapat manfaat dengan wilayah beliau semasa keghaibannya, sepertimana bumi mendapat manfaat dari matahari walaupun dilindungi awan. Wahai Jabir, ini daripada rahsia Allah yang tersimpan, dan perbendaharaan IlmuNya, maka ia disembunyikan melainkan untuk ahlinya.) Kamal Al-Din Wa Tamam Al-Nikmah: halaman 253.20 Al-Baqarah 2: 25621 Al-Nisa’ 4: 4822 Al-Nisa’ 4: 6023 Taha 20: 70-7224 Rawaitu Al-Abiyat dalam Manaqib Aali Abi Talib: Jilid 3: halaman 246, Matsir Al-Ahzan: halaman 32, Bihar Al-Anwar: Jilid 44: halaman 374

25 Al-Rum 27: 53

Doa Untuk Kesembuhan Oleh Ahmed Al-Hasan

Doa Untuk Kesembuhan Dari Penyakit Dan Kesakitan 🕋🕋🕋 Sayed Ahmed Al-Hasan berkata: 🔖 Dan untuk kesembuhan, bacalah doa ber...