Thursday, April 20, 2017

Bab 9 : Siapakah Keserupaan Jesus?Bab 9 : Siapakah Keserupaan Jesus?
Soalan 9: Apabila membaca tentang isu penyaliban dan pengorbanan dari kenyataan para ulama, kita akan mendapati begitu banyak percanggahan, jadi, bolehkah tuan memberikan sebuah kenyataan yang konklusif dari sumber yang dipercayai mereka?

Dan apakah tafsiran riwayat berikut: “Ditanyakan kepada Imam Abu Abdullah Jaafar Al-Sadiq , “Apakah sebabnya beliau dinamakan Al-Qaim" : Beliau menjawab, “Sesungguhnya kerana beliau bangkit selepas kematiannya, beliau bangkit dengan urusan agung, beliau bangkit dengan urusan dari Allah SWT."

Jawaban: Syeikh At-Tusi di dalam kitabnya Al Ghaibah berkata, {Berkaitan dengan riwayat yang menyatakan Sahibul Zaman mati dan kemudian hidup semula, atau dibunuh dan hidup, seperti:

Al-Fadhil Bin Shathan berkata kepada Musa Bin Sadan,bahawa Abdullah Bin Qasm Al Hathrami, bahawa Abu Said Al Khurasani berkata, (Aku berkata kepada Imam Abu Abdullah) “Apakah sebabnya beliau dinamakan Al-Qaim":Beliau menjawab, “Sesungguhnya kerana beliau bangkit selepas kematiannya,beliau bangkit dengan urusan agung,beliau bangkit dengan urusan dari Allah SWT.

Muhammad bin Abdullah Bin Jaafar Al Humairi meriwayatkan dari bapanya,dari Yaakub Bin Yazid,dari Ali Bin Al Hakam,dari Hammad bin Uthman,dari Abu Basir,beliau berkata, (Aku mendengar Abu Jaafar berkata, “Perumpamaan urusan kami dalam Kitab Allah SWT adalah seperti pemilik keldai, Allah SWT mematikannya untuk ratusan tahun dan kemudian menghidupkannya semula”)

Dan dari dia,dari bapanya,dari Jaffar Bin Muhammad Al Kufi, dari Issac Bin Muhammad, dari al Qasim Bin al Rabee, dari Ali Bin Khattab dari muazzin masjid Al Ahmar, beliau berkata, (“Aku bertanya kepada Abu Abdullah Imam Jaafar As Sadiq, “Adakah dalam kitab Allah SWT perumpamaan tentang Al-Qaim?”Jadi baliau menjawab, “Ya, ayat tersebut berkenaan pemilik keldai. Allah SWT mematikan beliau selama beberapa ratus tahun, kemudian menghidupkannya semula.”)

Dan dari al-Fathil bin Shathan meriwayatkan dari Ibn Abi Najran, dari Muhammad al-Fathil bin al-Fatheel, dari Hammad bin Abdul Kareem, dia berkata, Abu Abdullah berkata, “Sesungguhnya apabila Qaim bangkit, manusia akan berkata, “Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-belulangnya sudah mereput lama dahulu.

Kemudian Syeikh Al Tusi, semoga Allah berbelas dengannya, memberi komen dengan berkata, “Tafsir bagi riwayat-riwayat ini dan yang seumpamanya, kami katakan maksudnya adalah kematian dalam bentuk peringatan kepada Imam Al-Mahdi, dan kebanyakkan manusia mempercayai tulang-belulangnya sudah mereput, kemudian Allah SWT akan menjadikan beliau muncul sepertimana Dia SWT menjadikan pemilik keldai muncul selepas kematiannya yang sebenar. Dan tafsir ini berkemungkinan, yang hanya mempunyai satu sanad, dan tidak dapat menafikan apa yang telah dibuktikan dengan logik, dan apa yang telah ditunjukkan oleh pemahaman yang benar, serta apa yang telah disokong oleh riwayat mutawattir yang telah kami sebut sebelum ini. Apa yang perlu dilakukan hanyalah kita harus berhenti pada maksud ini dan berpegang kepada apa yang telah diketahui. Dan kami menafsirkannya, setelah mengetahui ia benar, dengan kaedah yang sama kami menafsirkan hadis semaksud yang lain. Riwayat ini dinafikan oleh riwayat-riwayat lain yang bercanggahan.” [1]

Dan Syeikh Tusi memahami dari apa yang jelas/muhkam dari riwayat-riwayat ini, dan riwayat semakna yang diriwayatkan di zamannya, iaitu ada seorang manusia memasuki dunia ini, kemudian meninggalkannya apabila dibunuh, dan kembali semula apabila Allah SWT memberikannya nyawa di dunia ini sekali lagi, seterusnya menjadikan beliau Al-Qaim  dari keturunan Muhammad  (Al-Mahdi, Sang Penyelamat dan Sang Penebus)

Di dalam pengenalan kepada riwayat ini, Syeikh Tusi, semoga Allah berbelas dengannya, menyebut sebagai berikut, “Dan berkaitan apa yang telah diriwayatkan dari riwayat yang menunjukkan Imam Al-Mahdi mati, kemudian dihidupkan semula, atau dibunuh kemudian dihidupkan semula."

Disebabkan Syeikh Tusi memahami bahawa Al-Qaim yang disebutkan oleh riwayat ini sebagai Imam Al-Mahdi, Muhammad ibn Al Hassan, dan disebabkan beliau tidak mempunyai pemahaman yang dapat menyesuaikan maksud zahir ini dengan keseluruhan riwayat, beliau terpaksa menafsirkannya pada satu tempat, dan di tempat lain, beliau memberi alasan bahawa riwayat ini hanya mempunyai satu sanad, dan tidak meyakinkan untuk beramal, dan lama kelamaan beliau terpaksa menahan diri dari menafsir.

Apa-apa pun, semoga Allah memberi ganjaran kebaikan kepadanya, walaupun tafsirannya tidak mempunyai bukti dan tidak dapat diterima oleh riwayat berkenaan isu ini, kerana bagaimana Al-Qaim  bangkit dari satu kematian yang berbentuk "hilangnya peringatan manusia kepada beliau"? Sedangkan perumpamaan yang disebutkan untuk beliau adalah pemilik keldai yang mana kematiannya dan kehidupannya disebutkan dengan jelas oleh Allah SWT di dalam Al-Quran:

Atau tentang orang yang melalui sebuah desa yang telah hancur musnah, orang itu berkata: "Bagaimana Allah akan menghidupkan desa ini setelah hancur musnah? "Lalu ia dimatikan oleh Allah selama seratus tahun, kemudian Allah hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya: "Berapa lama engkau berada (disini) ?"Ia menjawab: "Aku telah berada (disini) sehari atau setengah hari". Allah berfirman:" Bahkan, engkau telah berada (disini) selama seratus tahun. Oleh itu, lihatlah kepada makanan dan minumanmu, masih belum berubah keadaannya, dan lihatlah pula kepada keldaimu (hanya tinggal tulang-belulang), dan Kami akan jadikan kamu sebagai tanda bagi umat manusia; dan lihatlah kepada tulang-belulang (keldai) itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali kemudian Kami menyalutnya dengan daging". Maka apabila telah jelas kepadanya (apa yang berlaku itu), berkatalah dia: Sekarang aku mengetahuinya (dengan yakin), sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu," Surat al-Baqarah 2:259 .

Malah kumpulan manakah yang mempercayai bahawa Imam Al-Mahdi, Muhammad bin Al-Hasan, telah mati di “Zaman Kemunculan” seperti yang disebutkan oleh Syeikh Tusi, “kematian dalam bentuk peringatan kepadanya (Imam Al-Mahdi), dan kebanyakan manusia mempercayai tulang-belulangnya sudah mereput”?                        

Bagi umat Shiah mereka mempercayai bahawa beliau masih hidup, dan bagi umat Sunni pula sejak dari awal lagi mereka tidak mempercayai kewujudan beliau , jadi bagaimana mereka boleh mempercayai kematiannya?

Pemahaman yang benar berkenaan riwayat yang disebutkan sebelum ini, yang tidak bercanggahan dengan apa yang telah diriwayatkan dari Ahl Al-Bayt adalah bahawa, Al-Mahdi atau Al-Qaim sendiri yang akan muncul, dan beliau akan mengatakan kepada manusia bahawa dirinya adalah keserupaan Jesus  yang disalib, maka sesetengah manusia tidak akan dapat menerima perkara ini. Akibatnya, mereka akan mengatakan kepada beliau  bahawa keserupaan Jesus  itu telah disalib dan mati di atas salib, dan urusannya telah berakhir lama dahulu. “Sesungguhnya apabila Qaim bangkit, manusia akan berkata,“Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-belulangnya sudah mereput lama dahulu.

Sila beri perhatian kepada perkataan mereka, “Apabila Qaim bangkit”, dan bukan sebelumnya; bermakna, apabila beliau bangkit, beliau akan berkata sesuatu pada manusia agar seterusnya mereka boleh memberi respon kepada beliau, “Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-belulangnya sudah mereput lama dahulu.

Kami katakan di sini, mengapa memilih untuk menafsirkan atau menolak riwayat, sedangkan kita boleh menyesuaikan makna zahirnya dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Ahl Al-Bayt?! Apatah lagi apabila kita telah menjumpai wujudnya riwayat dan petikan yang menyebut serta menyokong kefahaman makna zahir ini?

Yang sebenarnya, tidak wujud sebarang alasan yang logik untuk memisahkan riwayat ini dari makna zahir mereka dan dari apa yang diisyaratkan, iaitu adanya karektar Al-Qaim yang turun ke dunia ini dan dibunuh sebelum beliau dilahirkan, kemudian beliau datang ke dunia sekali lagi dan beliau menjadi Al-Qaim.

Perkara ini dan penjelasannya adalah sama dengan kod-kod rahsia atau kata kunci, kerana ia menjadi satu pembuktian untuk Al-Qaim itu sendiri, kerana teks ini wujud seperti kewujudan huruf dan nombor, serta dapat diakses oleh semua orang. Bagaimanapun, siapa lagi yang boleh mengekstrak kata kunci yang sebenar melainkan sang pemiliknya? Tiada siapa melainkan pemiliknya sahaja yang dapat mengenggam kod yang sebenar, kerana kata-kata mereka tidak akan melampaui batas kebenaran dan kebatilan yang penuh dengan percanggahan —tidak lebih dan tidak kurang. Berkenaan dengan Al-Qaim, beliau datang dengan dengan kod atau kata kunci ini, dan dengannya, beliau membongkarkan rahsia ini agar ia diketahui kepada mereka yang mahukan ilmu yang ringkas, jelas dan mudah difahami.

Dan saya telah menjelaskan perihal orang yang disalib dan keserupaan Jesus  di dalam Kitab Mutasyabihat Jilid 4, bagaimanapun, tiada masalah saya akan menjelaskannya di sini dalam bentuk yang lain.

Pertama: Dari Al-Quran

Dan kata-kata mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Jesus Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi diserupakannya bagi mereka. Dan sesungguhnya, mereka yang berselisih faham mengenainya berada dalam keraguan. Tiada pengetahuan bagi mereka mengenainya melainkan mengikut sangkaan semata-mata. Dan mereka tidak membunuhnya, dengan yakin. Surat an-Nisa 4:157

Oleh itu, di dalam Al-Quran, sesungguhnya Jesus  tidak dibunuh atau disalib, tetapi ada seseorang yang diserupakan seperti beliau dan disalib ditempatnya. Ayat di atas juga memberi respon dengan jawaban yang jelas kepada sebuah soalan yang penting: Apakah ada sesiapa yang mempunyai ilmu tentang perkara rahsia penyaliban dan apa yang terjadi di dalamnya?

Oleh kerana jawaban kepada soalan ini membuatkan salah tanggapan manusia, dan terutamanya kepada mereka yang mengaku Islam,menjadi tidak bernilai, kerana jawabannya adalah dari Al-Quran:  (Dan sesungguhnya, mereka yang berselisih faham mengenainya berada dalam keraguan. Tiada pengetahuan bagi mereka mengenainya melainkan mengikut sangkaan semata-mata) 

Oleh itu, ia adalah sebuah ilmu yang terhad hanya kepada Allah SWT dan mereka yang berhubungan dengan Allah SWT, dan mereka adalah HujjahNya ke atas ciptaan kerana Dialah yang mengajarkan mereka hakikat tersembunyi dan perkara ghaib, jika Dia SWT kehendaki, seperti mana yang diterangkan di dalam Al-Quran. Firman Allah SWT, ”Dia mengetahui perkara ghaib dan tidak diberitahuNya kepada sesiapapun, - "melainkan kepada setiap rasul yang dipilihNya, dan kemudian Dia mengadakan di hadapan dan dibelakangnya penjaga." Agar, Dia mengetahui bahawa mereka telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka, dan Dia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta Dia menghitung tiap-tiap sesuatu, satu persatu". (Surah Al-Jin 72:26-28)

Dan ayat ini jelas menunjukkan bahawa perkara ghaib yang diketahui oleh Allah SWT, diberitahukan sesetengahnya kepada RasulNya. Dan semua khalifah Allah di muka bumi ini adalah Rasul Allah kepada makhlukNya, sama ada Para Nabi dan Para Rasul  sebelum Muhammad , atau Muhammad dan Para Imam selepas baginda. Maka semua mereka diberitahukan oleh Allah apa sahaja yang dikehendakiNya dari perkara ghaib.

Yang Maha Kuasa berfirman,(..yang mengetahui apa yang ada diantara tangan-tangan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmuNya melainkan apa yang kehendakiNya.....) Al Baqarah 2:255, dan "apa yang ada diantara tangan-tangan mereka" bukanlah bermakna apa yang tangan-tangan mereka gengam, begitu juga "apa yang ada di belakang mereka" bukanlah bermakna sesuatu yang diletakkan di belakang mereka; jika begitu, maka ilmuNya tidaklah istimewa. Apa yang dimaksudkan dengan, diantara tangan-tangan mereka adalah masa hadapan, "dan apa yang dibelakang mereka" adalah perkara yang telah berlalu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan firmanNya (...yang mengetahui apa yang ada diantara tangan-tangan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmuNya melainkan apa yang kehendakiNya.....) adalah Dia SWT mempunyai ilmu ghaib, masa hadapan dan masa silam, yang mana tidak diketahui manusia. Maka, dengan sempurnanya ayat ini, makna sebenar firmanNya menjadi jelas, (dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmuNya melainkan apa yang kehendakiNya.....), iaitu dari ilmu ghaib yang berada di hadapan dan di belakang mereka; kemudian Allah SWT menjelaskan bahawa Dia SWT mengajarkan sesetengah dari ilmu ghaib itu kepada sesiapa yang dikehendaki dari ciptaannya.. (melainkan apa yang kehendakiNya)

Kesimpulan dari sebelumnya: Al-Quran menjelaskan bahawa orang yang dibunuh dan disalib bukan Jesus, Dan kata-kata mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Jesus Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi diserupakannya bagi mereka. Dan sesungguhnya, mereka yang berselisih faham mengenainya berada dalam keraguan. Tiada pengetahuan bagi mereka mengenainya melainkan mengikut sangkaan semata-mata. Dan mereka tidak membunuhnya, dengan yakin.

Penentuan orang yang disalib, apa yang berkaitan keserupaan beliau kepada Jesus dan bagaimana peristiwa ini terjadi adalah tidak diketahui oleh Yahudi, Kristian, Muslimin dan lain-lain.[2] Dan mereka yang terlibat dengan isu ini akan terperangkap dalam kejahilan, tidak lebih dan tidak kurang, (Dan sesungguhnya, mereka yang berselisih faham mengenainya berada dalam keraguan. Tiada pengetahuan bagi mereka mengenainya melainkan mengikut sangkaan semata-mata.)

Allah SWT mengetahui perkara ghaib, masa hadapan dan silam, dan menunjukkan sesetengah darinya kepada khalifahNya di muka bumi.

Oleh itu, peristiwa penyaliban dan apa yang menyelubunginya adalah satu rahsia -- bukan sahaja kepada Muslim, tetapi juga kepada Kristian, dan kata-kata berkaitan ini akan disebutkan kemudian. Seterusnya mencapai kebenaran bukanlah perkara mudah kecuali untuk orang yang telah dikhabarkan akan hal ini oleh Allah SWT, dan urusan ini adalah khas untuk Hujjah Allah. Maka, penyampaian rahsia ini secara lancar dan mudah membuktikan autoriti orang yang menyampaikannya; kerana beliau telah membawa kata kunci yang tidak dibawa oleh sesiapapun, melainkan oleh orang yang mempunya hubungan dengan Allah SWT.

Untuk Muslim pula, saya akan sebutkan kata-kata dua orang ulama Muslim berkenaan hal ini:

Yang pertama adalah seorang ulama Sunni, Al-Tabari, beliau berkata, “Dan para ahli tafsir bercanggahan berkenaan sifat orang yang dijadikan keserupaan Jesus kepada orang-orang Yahudi. Jadi sesetengah ahli tafsir berkata, “Apabila Yahudi mengepung beliau dan para sahabatnya, mereka tidak dapat mengecam yang mana satu adalah Jesus, kerana semua mereka diubah menyerupai Jesus. Jadi mereka yang mahu membunuh Jesus menjadi keliru tentang identiti sebenar. Jadi sesetengah yang berada di dalam rumah Jesus datang kepada mereka, jadi mereka membunuh salah seorangnya, dengan menyangka beliau adalah Jesus.” Ahli tafsir yang lain berkata, “Yang sebenarnya, Jesus meminta kepada salah seorang yang bersama dengan beliau di dalam rumah, agar diserupakan kepada beliau, jadi salah seorang dari mereka maju kechadapan dan keserupaan diberikan kepadanya. Jadi orang itu dibunuh dan Jesus ibn Maryam kemudiannya diangkat.” Jami Al-Bayan

Ulama yang kedua adalah Syeikh At-Tusi, ulama dari kalangan Shiah, beliau berkata, “Dan mereka berselisih tentang bagaimana terjadinya orang yang diserupakan dengan Jesus …” Kemudian beliau mengaitkan perkataan ahli tafsir dengannya. Rujuk Al-Tibyan, Jilid 3, Halaman 382-385

Oleh itu, karektar orang yang disalib dan perincian bagaimana ia terjadi adalah tidak diketahui oleh ulama Muslimin, dan begitu juga oleh para ulama Kristian. Jadi, walaupun kebanyakan dari mereka hari ini mempercayai bahawa Jesus adalah orang yang disalib, para pengikut Kristian yang awal mengatakan perkara yang berbeza. Tambahan pula, mereka sekarang tidak mampu menyesuaikan kepercayaan mereka dengan petikan dari Gospel yang menjelaskan orang yang disalib itu adalah orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmed Al-Hasan dengan cara terbaik kepada mereka di dalam buku ini.

Kedua: Dari Gospel:

1 . Jesus meminta agar beliau tidak disalib dan tidak menjadi orang yang disalib.

Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku!” Matthew Bab 26: 39 .

"Jesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap ditanah dan berdoa supaya jika boleh Dia tidak usah mengalami saat penderitaan itu. Dia berdoa, “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauh kan lah cawan penderitaan ini daripada-Ku." Mark Bab 14:35

“Kemudian Dia pergi lebih jauh dari tempat mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa, “Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku.” Luke Bab 22: 41

Jadi bagaimana Allah boleh menolak doa Jesus dan rayuannya agar beliau tidak disalib dan agar penyaliban tersebut dijauhkan daripadanya? Adakah hakikatnya, doa Jesus tidak layak dikabulkan; atau mungkinkah, contohnya, Allah SWT tidak mempunyai pengganti untuk disalib menggantikan tempat Jesus?! Sebagai tambahan, Kristian mempercayai bahawa Jesus adalah tuhan yang mutlak, dan oleh itu, mereka memerlukan satu justifikasi atas permintaan Jesus yang disebutkan di atas, sebuah justifikasi yang tidak akan meletakkan mereka dalam kedudukan bercanggah yang membatalkan ketuhanan Jesus yang dipercayai oleh mereka; dan sudah pasti perkara ini adalah tidak mungkin dapat mereka berikan.

Oleh itu jika mereka mengatakan beliau meminta dikecualikan dari penyaliban kerana kejahilan beliau, maka mereka telah menafikan ketuhanan mutlak beliau, kerana mereka menyifatkan beliau dengan kejahilan dan kejahilan adalah satu bentuk kegelapan, seterusnya menunjukkan beliau adalah satu entiti cahaya yang bercampur  dengan kegelapan, bukan cahaya mutlak tanpa kegelapan. Maka ketuhanan beliau telah terbatal.

Seterusnya, jika mereka mengatakan bahawa beliau memohon agar penyaliban dijauhkan darinya dalam keadaan beliau tahu bahawa peristiwa itu tidak dapat dielakkan, maka (sekali lagi) mereka telah menuduh beliau dengan kejahilan. Jika tidak, apakah makna bagi permintaan beliau tersebut jika beliau tahu peristiwa ini tidak dapat dielakkan?! Dan kata-kata mereka ini menafikan ketuhanan mutlak pada Jesus, malahan menafikan beliau dari mempunyai hikmah yang dimiliki para Nabi.

2 . Orang yang disalib enggan mengakui bahawa beliau adalah Raja Bani Israel
Jadi persoalannya, mengapa beliau menafikan perkara ini jika beliau adalah Jesus yang datang untuk mengkhabarkan kepada manusia bahawa beliau adalah Raja Bani Israel?! Bukankah ini menunjukkan dengan jelas bahawa orang yang ditangkap dan disalib itu adalah bukan Jesus, Raja Bani Israel, dan atas sebab ini, beliau enggan mengakui bahawa beliau adalah Raja Bani Israel.

[ ... Jesus berdiri di hadapan Gabenor Pilatus, dan Pilatus bertanya kepada-Nya, “Adakah kamu raja orang Yahudi?” “Begitulah yang tuan katakan,” jawab Jesus.” ...] Matthew Bab 27 .

[ ...Pilatus bertanya kepada Jesus, “Betulkah kamu raja orang Yahudi?” Jesus menjawab, “Begitulah yang tuan katakan.” ... ] Mark Bab 15:2 .

[ ... Pilatus masuk kembali ke istana lalu memanggil Jesus. Dia bertanya kepada-Nya, “Adakah kamu raja orang Yahudi?” Jesus menjawab, “Adakah pertanyaan ini daripadamu atau orang lain sudah memberitahu kamu tentang diri-Ku?” Pilatus menjawab, “Adakah aku ini orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan ketua-ketua imam sudah menyerahkan kamu kepadaku. Apakah yang sudah kamu lakukan?” Jesus berkata, “Pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini. Jika pemerintahan-Ku dari dunia ini, semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!” Oleh itu Pilatus bertanya kepada-Nya, “Jika demikian, adakah kamu ini raja?” Jesus menjawab, “Kamu yang berkata bahawa Aku raja. Aku dilahirkan dan datang ke dunia untuk satu maksud sahaja; Aku datang untuk berkata tentang apa yang benar. Sesiapa yang menerima apa yang benar, mendengarkan Aku.” ... ] John Bab 18: 33-37

3 . Panggilan orang yang disalib kepada Mary, ibunda Jesus membuktikan beliau bukan anaknya, bukankah sangat tidak beradab untuk seorang anak memanggil ibunya sebagai “perempuan”? Ya, ia adalah perkataan yang dibolehkan untuk diguna oleh orang yang disalib kepada Mary jika beliau bukan Jesus, dan penggunaan panggilan dengan perkataan ini adalah untuk menjelaskan bahawa Mary bukan ibunya dan beliau bukan Jesus. [3]

[Ibu Jesus, saudara perempuan ibunya, Mary isteri Clopas, dan Mary Magdalene berdiri dekat salib itu. Jesus nampak ibu-Nya dan pengikut yang dikasihi-Nya berdiri di situ. Oleh itu Jesus berkata kepada ibu-Nya, “Wahai perempuan, dia anak puan.” Kemudian Jesus berkata kepada pengikut itu, “Dia ibumu.””] John Bab 19: 25-27

4 . Simon Peter menawarkan diri untuk menggantikan Jesus, namun Jesus menjelaskan ketidakmampuan Simon Peter dalam hal ini:

[“Simon, Simon, dengarlah! Iblis telah mendapat kebenaran untuk menguji kamu semua, seperti peladang memisahkan gandum daripada sekam. Tetapi Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Ku, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Peter menjawab, “Ya Tuhan, aku bersedia dipenjarakan dan mati bersama-sama Tuhan!” Jesus berkata, “Ketahuilah, Peter, sebelum ayam berkokok hari ini, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku.””] Luke Bab 22 : 31-34

[Simon Peter bertanya kepada Jesus, “Ke manakah Tuan mahu pergi?” Jesus menjawab, “Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat ikut sekarang, tetapi engkau akan mengikut Aku kelak.” Peter bertanya lagi, “Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” Jesus menjawab, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”] John Bab 13: 36-38

Di dalam dua ayat dari Gospel yang disebutkan di atas, kita akan memahami bahawa Jesus mencadangkan kepada pengikutnya untuk mengorbankan diri mereka kepadanya; namun, kita juga menjumpai di dalam petikan ini, bahawa Jesus menerangkan kepada Peter,  yang merupakan pengikut beliau yang terbaik, bahawa beliau tidak dapat mengorbankan dirinya untuk Jesus, [“Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” Jesus menjawab, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”]

Maka petikan Gospel John ini jelas menunjukkan Jesus diminta oleh Simon Peter untuk mengorbankan dirinya untuk Jesus lalu beliau membincangkan tawaran Peter, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku?” Dan kita mendapati Jesus menjawab soalan ini, dengan berkata, Peter tidak mempunyai kemampuan untuk urusan ini, [Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”] Dan perbincangan ini tidak datang dengan tiba-tiba, maka apakah sebabnya Peter menawarkan dirinya jika Jesus tidak mencadangkan urusan ini kepada mereka?!

Malahan, bagaimana kita dapat memahami kata-kata Peter, “Aku sanggup mati untuk Tuan!”, sebagai selain daripada urusan penyerupaan? Jika tidak begini, bagaimana Peter boleh menggantikan Jesus untuk disalib, jika Peter tidak diserupakan kepada beliau sebelum itu? Agar Yahudi boleh menangkapnya dan menyalibnya, seolah-olah menyalib Jesus sendiri, kerana mereka mahu menangkap Jesus, bukan Peter, dan mereka tidak akan menangkap Peter, melainkan jika beliau diserupakan kepada Jesus.

Dan respon dari Jesus bukanlah ayat-ayat lain, melainkan beliau berkata "Peter, kamu tidak mempunyai keupayaan dalam hal ini". Dan ini membawa kita kepada satu persoalan: Jika Peter dan para pengikut yang lain tidak berupaya untuk meletakkan diri mereka di tempat Jesus dan bertahan dengan penyaliban, tidak adakah orang lain disisi Allah SWT yang dapat melaksanakan tugasan ini setelah Jesus dengan jelas memohon agar penyaliban ditolak dari dirinya, seperti yang disebutkan sebelum ini?!

5 . [Kata Jesus kepada Peter: "Sarungkan pedangmu itu; bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?"] John Bab 18: 11

Kata-kata ini datang dari orang yang akan disalib semasa penangkapannya, dan ia adalah kata-kata seseorang yang menerima urusan penyaliban dan tidak mempunyai masalah dengannya. Malahan menganggap sikap teragak-agak meminum dari cawan ini sebagai perkara yang tidak boleh diterima, dan bukan satu perkara yang boleh dipertimbangkan oleh dirinya, dan tidak terfikirkan olehnya, [ bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku? ]. Beliau bukan sekadar bertanya, malahan dengan penuh keyakinan.

[Bukankah Aku harus minum] Maka bagaimana dapat dibayangkan bahawa kata-kata ini datang dari orang yang sama, yang mengatakan sebelum penangkapannya “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku. Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak Bapa sahaja.” Mark 14

Oleh itu, mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeza, orang yang ditangkap dan disalib adalah orang yang berbeza dari Jesus yang meminta agar tidak disalib.

6 . Apa yang disebutkan di dalam Gospel Judah.

Dan Gospel ini adalah gospel yang dijumpai sebelum zaman Islam, maka ia tidak dapat dinafikan dengan alasan ia dipalsukan oleh kaum Muslim. Dengan kata lain,  ia adalah Gospel kaum Kristian dan ia digunakan oleh Kristian awal. Oleh itu, penerbitan berulang dan penyebaran Gospel Judah di kalangan Kristian awal menunjukkan perselisihan mereka tentang identiti orang yang disalib.

Dan berikut adalah petikan dari Gospel Judah yang menerangkan bahawa orang yang disalib itu bukan Jesus; malah, ia menyebut nama orang yang disalib itu, sifatnya dan sifat keturunannya,

Gospel Judah Adegan 3:

Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”
Jesus menjawab, “Kemari, agar aku […dua perkataan hilang..], namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat kerajaan itu dan semua generasinya."
Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut."
Jesus menjawab, “Kamu akan menjadi yang ketiga belas, dan kamu akan dilaknat oleh generasi yang lain — dan kamu akan memerintah atas mereka. Di hari-hari akhir mereka akan melaknat pengangkatan kamu kepada generasi suci."
“Namun kamu akan melebihi mereka. Kerana kamu akan mengorbankan orang yang berpakaian ku.”
•“Tanduk mu telah dinaikkan, kemurkaan mu sudah dinyalakan, bintang mu sudah tampak terang-benderang dan hati mu … [57]

Malahan, petikan tersebut menunjukkan dengan jelas bahawa orang yang disalib itu bukan Jesus, “Namun kamu akan melebihi mereka. Kerana kamu akan mengorbankan orang yang berpakaian ku.” Sesungguhnya, beliau menyebutkan nama orang yang disalib itu sebagai Judah, dan Judah dalam petikan ini bukanlah Judas Iscariot, pengkhianat yang pergi kepada ulama Yahudi dan membawa pegawai kuil untuk menangkap orang yang disalib. Oleh itu, Judah, yang merupakan orang yang disalib bagi pihak Jesus seperti yang disebutkan di dalam Gospel Judah, adalah seorang yang soleh, mengorbankan dirinya demi Jesus. Malahan, di dalam Gospel Judah, Jesus menyebutkan dirinya dengan sifat yang tidak dapat diberikan kepada Judas Iscariot, iaitu bahawa beliau adalah yang ke tiga belas; sementara bilangan Hawariyyun (pengikut Jesus) seperti yang dipersetujui semua hanyalah dua belas orang. Dan selepas pengkhianatan Judas Iscariot, mereka membawa seorang pengganti beliau untuk melengkapkan bilangan dua belas orang, dan tidak sesekali bilangannya adalah tiga belas. Ini menjadikan Judah yang disebutkan sememangnya bukan Judas Iscariot.

Ini selari dengan kenyataan yang disebutkan dalam Gospel Judah:

[“dan kamu akan memerintah atas mereka”]: Dan frasa ini menjadikan urusan ini eksklusif kepada Sang Penyelamat yang akan datang di akhir zaman untuk memenuhkan bumi dengan keadilan; jadi Judas Iscariot tidak datang di akhir zaman kerana, ringkasnya, beliau adalah seorang yang licik, dilahirkan dan mati dalam tempoh zaman tersebut.

[Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”Jesus menjawab, “Kemari, agar aku […dua perkataan hilang..], namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat kerajaan itu dan semua generasinya.”Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut.]

[“Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”]: Seorang pemerintah, memerintah secara mutlak, jadi, apakah ada maksud dan hikmah disebalik seseorang yang bertanya samada keturunannya akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?! Perkataan ini tidak mempunyai sebarang makna kecuali di bawah satu syarat: Iaitu keturunannya yang ditanya oleh Judah adalah Khalifah-khalifah Allah di muka bumi, oleh itu beliau bertanya sama ada mereka akan berada di bawah pemerintah yang zalim atau sama ada manusia akan memberi kuasa kepada mereka untuk memerintah. Oleh itu, bukan sahaja “Judah" akan memerintah, malah keturunannya juga akan turut memerintah. Dan beliau bertanya tentang Khalifah-Khalifah Allah SWT dari keturunannya; walaupun mereka dilantik Allah SWT, mereka boleh berada di bawah autoriti dan kawalan pemerintah zalim —sepertimana ramai Khalifah Allah sebelum mereka, seperti Abraham, Moses dan Jesus sendiri—atau adakah manusia akan memberi kuasa kepada mereka untuk melaksanakan ketuanan Allah SWT di muka bumi?

Dan di dalam soalan ini, serta di dalam jawaban Jesus kepadanya, ada banyak perkara yang menunjukkan Judah ini bukan Judas Iscariot. Kerana Judas Iscariot bukanlah salah seorang dari Khalifah Allah di muka bumi, maka tiada makna soalan yang ditanyakan jika si penanya adalah Judas Iscariot. Judas Iscariot juga tidak mempunyai keturunan; malah dirinya mati sejurus selepas peristiwa penyaliban, maka soalan itu tidak mempunyai makna jika si penanya adalah Judas Iscariot.

[“namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat Kerajaan itu dan semua generasinya”]: Bagaimana seorang yang jahat seperti Judas Iscariot dapat melihat Kerajaan Langit? Ya, ada kemungkinan beliau dapat melihat Kerajaan Langit jika Judah yang disebutkan di sini adalah seorang yang warak, yang datang dari Kerajaan Langit dan kembali semula selepas selesai tugas beliau untuk disalib di tempat Jesus. Oleh itu, beliau bukanlah Judas Iscariot.

[Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut.”]: Generasi manakah yang diasingkan untuk Judas Iscariot?!!! Kebenaran dari kata-kata ini tidak akan valid kecuali di bawah satu syarat, iaitu Judah di sini bukan Judas Iscariot, tetapi beliau adalah seorang yang datang dari Kerajaan Langit, yang datang semasa generasi Jesus, bukan masa dan generasinya; malah, beliau hanya datang untuk melaksanakan tugasan dan akan kembali ke tempat asalnya.

Beliau diutuskan kerana doa Jesus agar penyaliban dijauhkan daripadanya. Oleh kerana itu, adalah benar apabila Judah mengatakan kepada Jesus, [Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut.".”]

Maka, Judah yang disebutkan dalam petikan Gospel Judah, seperti yang disebutkan sebelumnya, bukanlah Judas Iscariot yang mengkhianati Jesus dan menyerahkan beliau kepada ulama Yahudi, seperti yang disebutkan di akhir Gospel Judah: [“Mereka menghampiri Judas dan berkata, “Apa yang kamu buat di sini? Kamu adalah pengikut Jesus.” Judas menjawab seperti yang mereka mahukan. Dan dia mendapat sedikit wang dan memberikan beliau kepada mereka.] Gospel Judah Adegan 3

Judah, seperti yang diperincikan oleh Gospel Judah, adalah seorang yang soleh dan dari kalangan Khalifah-Khalifah Allah SWT di bumiNya; malah sesetengah dari keturunannya akan menjadi Khalifah-Khalifah Allah SWT di bumiNya. Beliau juga bukan berasal dari generasi Jesus, bukan juga dari zamannya, beliau hanya turun dari Kerajaan Langit semasa zaman Jesus. Sebagai tambahan untuk semua ini, teks turut mengatakan bahawa Judah adalah orang yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan memerintah di akhir zaman.

Sekarang, semua ciri-ciri Judah yang disalib ditempat Jesus merujuk kepada Sang Penyelamat yang akan datang di akhir zaman, Akhir sekali, jika kita bertanya tentang makna perkataan “Judah” untuk melihat siapa orang ini, kita akan mendapati perkataan Judah bermaksud “memuji” (Al Hamd di dalam bahasa Arab), atau Ahmed (Yang Terpuji), dan makna ini disahihkan di dalam Torah, Kitab Genesis, Bab 29: 35: ["Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: "Sekali ini aku akan memuji kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Judah. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi.]

Oleh itu, Judah bermaksud Ahmed, dan ia adalah nama Mahdi atau Sang Penyelamat, atau Sang Penghibur yang dijanjikan di akhir zaman; disebutkan di dalam Torah, Gospel, Al-Quran dan Wasiat Muhammad, Utusan Allah SWT.

Sebagai tambahan, di dalam Torah dan Gospel, perwatakan orang yang disalib ini, dan kata-kata beliau yang ddiriwayatkan selepas penahanannya, membuktikan beliau adalah seorang yang bijaksana serta redha dengan apa yang sedang dialaminya, dan beliau adalah berlainan dari Judas Iscariot, kerana Judas Iscariot adalah manusia yang didominasi oleh Syaitan, maka tiada hikmah boleh datang darinya dan beliau tidak mungkin boleh tenang dan kuat semasa menuju ke tempat Penyaliban, mengambil tempat Jesus, iaitu orang yang beliau kafirkan.

Di dalam Torah, Kitab Isaiah, dan di dalam Kitab Acts Bab 8: 32; [Seperti seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.]

Persis seperti realiti yang terjadi, petikan di atas membuktikan beliau menghadapi siksaan dengan penuh tenang dan tabah. Malahan, petikan ini membuktikan satu lagi perkara, iaitu beliau tidak berbicara atau merayu dan beliau tidak menerangkan haknya dan tidak mengisytiharkan bahawa beliau adalah seorang utusan; sebaliknya, Jesus telah menghukum para ulama dan manusia, berdakwah pada mereka dan menerangkan haknya. Jadi tidak benar jika beliau menghadapi pembantaian ini dengan diam.

Dan di dalam Gospel, orang yang disalib itu menjanjikan syurga kepada salah seorang dari dua orang yang turut disalib bersama beliau kerana mempertahankannya. Jadi adakah mungkin orang itu merupakan Judas Iscariot berdasarkan hikmah dan janji ini? Dan apakah yang dijanjikan oleh Judas Iscariot, jika Allah SWT telah mengubah rupanya dan beliau dibawa ketempat penyaliban bagi menggantikan Jesus yang beliau kafirkan? Jika ini adalah keadaannya, maka beliau tahu dengan jelas bahawa dirinya telah menzalimi dan akan dihukum, jadi syurga apa yang boleh dijanjikan kepada orang yang mempertahankannya?!

[Seorang dari penjahat yang di gantung itu menghujat Dia, katanya: "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!" Tetapi yang seorang menegur dia, katanya: "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata: "Jesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Jesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus."”] Luke Bab 23: 39-43

Juga di dalam Gospel Luke:

[Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Jesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya. Jesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."] Luke Bab 23: 33-34

Hikmah yang disebut dan diriwayatkan di atas, serta sikap tegas dan tindakan bermaruah orang yang disalib ini walaupun berada di dalam keadaan yang sukar, tidak mungkin datang dari seorang bodoh atau seorang yang kafir, nauzubillah, seperti Judas Iscariot; kerana sesetengah dari mereka sesuka hati menggambarkan keserupaan Jesus itu sebagai Judas Iscariot tanpa sebarang bukti.[4]

Sebagai tambahan kepada semua di atas, perlu kita ingat bahawa Judas Iscariot datang dan menunjukkan pegawai kuil kepada orang yang disalib, dan mereka menahan keserupaan yang disalib. Jadi bagaimana Judas Iscariot datang bersama polis dan menunjukkan mereka kepada keserupaan Jesus sementara beliau sendiri merupakan keserupaan tersebut? Mungkinkah Judas Iscariot itu adalah dua orang?

Sesuatu penghujahan itu patut lebih masuk akal, lebih konsisten dan bukan naif sebegini, kerana bagaimana seseorang itu membenarkan satu keadaan yang mana Judas Iscariot berdiri bersama pasukan polis dan menunjukkan mereka ke arah keserupaan Jesus dan dalam masa yang sama beliau sendiri menjadi keserupaan Jesus? Ini menjadikan beliau wujud sebagai dua orang atau dua imej dalam satu tempat yang sama, dalam dua keadaan yang berbeza!! Tahap apakah penghujahan ini? Dan saya berasa hairan bagaimana sesetengah mereka boleh menerimanya walaupun begitu bercanggah!!

Apa yang disebutkan sebelum ini juga menafikan apa yang disebut oleh sesetengah Muslim bahawa orang yang disalib itu adalah Judas Iscariot, kerana wujud riwayat yang menyebutkan orang yang disalib ini sebagai seorang muda yang soleh, yang telah dijadikan menyerupai imej Jesus. Malahan disebutkan dari Nabi bahawa beliau secara khusus dari keturunan Ali.

Kesimpulan dari penghujahan di atas:

Di dalam Torah dan Gospel yang diterima oleh Kristian, terdapat ayat-ayat yang membuktikan Jesus tidak disalib, dan jika setiap dari ayat ini tidak memadai secara individu, maka secara keseluruhan ia menunjukkan bukti bahawa orang yang disalib itu bukan Jesus.

 • Jesus meminta pada Allah SWT agar beliau tidak disalib
 • Orang yang disalib itu juga enggan mengucapkan dengan lidahnya bahawa beliau adalah Raja Bani Israel, walaupun hakikatnya Jesus adalah Raja Bani Israel
 • Orang yang disalib itu memanggil Mary, ibunda Jesus sebagai “perempuan"
 • Peter menawarkan diri untuk meletakkan dirinya ditempat Jesus, iaitu beliau meminta agar dirinya menjadi keserupaan Jesus, [“Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!”], dan Jesus enggan kerana beliau tahu Peter tidak mampu berbuat demikian, dan Jesus memberikan Peter tanda ketidakmampuannya: Bahawa beliau akan menafikan orang yang disalib itu sebanyak tiga kali dan sememangnya jelas sama seperti menafikan Jesus.
 • Selain itu, dengan membandingkan perkataan Jesus sebelum tentera datang dan menangkap orang yang disalib itu, dan dibandingkan dengan perkataan orang yang disalib ketika penahanannya, maka kita tahu mereka berdua adalah orang yang berbeza, kerana ke dua mereka mempunyai dua pendirian yang berbeza berkenaan penerimaah penyaliban. Jadi orang yang mengatakan [bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?”] tidak mungkin sama dengan orang yang beberapa jam sebelumnya berkata [Dia berdoa, “Bapa, ya Bapa-Ku!Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa.Jauh kanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku."] Mark Bab 14:35]

Dan dari Gospel Judah:

 • Orang yang disalib itu bukan Jesus tetapi seorang yang diserupakan kepada Jesus.
 • Orang yang disalib itu disebut sebagai orang yang ketiga belas.
 • Orang yang disalib ini disebut akan datang diakhir zaman untuk memerintah. Namanya adalah Judah (Ahmed seperti yang telah dijelaskan), namun beliau bukan Judas Iscariot.
 • Orang yang disalib itu diturunkan dari Kerajaan Langit, dan beliau bukan dari generasi Jesus.
 • Orang yang disalib mempunyai keturunan dan mereka adalah Khalifah-Khalifah Allah SWT di muka bumiNya.
 • Di dalam Torah, Gospel dan Gospel Judah terdapat ayat yang jelas menunjukkan orang yang disalib itu bukan Judas Iscariot, dan di dalamnya terdapat jawaban balas kepada sesiapa yang menyatakan orang yang disalib itu adalah Judas Iscariot.

Ketiga: Di dalam riwayat-riwayat keagamaan:

1 . Dari kitab Shiah:

Di dalam Tafsir Ali Bin Ibrahim, Abu Jaafar bersabda, (“Jesus memanggil para sahabatnya untuk bertemu di malam pengangkatannya, jadi mereka berkumpul di waktu malam dan mereka adalah dua belas orang; dan beliau membenarkan mereka memasuki sebuah rumah dan beliau muncul pada mereka dari sebuah kolam di penjuru rumah, menggoncangkan air dari kepalanya. Jadi beliau bersabda, “Allah akan mengangkat ku di jam ini dan membersihkan ku dari semua Yahudi. Jadi ke atas siapa dari kalangan kalian yang akan diserupakan seperti ku, agar beliau dibunuh dan disalib seterusnya bersama darjat ku?” Jadi seorang yang muda dari kalangan mereka berkata, “Aku wahai Roh Allah.” Jesus bersabda, “Maka kamulah orang itu.” Kemudian Yahudi datang dan mencari Jesus.. mereka mengambil orang muda yang diserupakan seperti Jesus, kemudiannya dibunuh dan disalib.”) *Tafseer A-Qummi Vol . 1 halaman 103 .

Dan riwayat ini menerangkan bahawa ada seorang selain dari Judas Iscariot. Dan orang muda itulah yang diserupakan dengan Jesus, disalib dan mempunyai darjat yang sama dengan Jesus. Dan Jesus adalah khalifah dari para Khalifah Allah  di muka bumi, seorang Nabi, seorang Imam dan salah seorang dari Rasul Ulul Azmi, maka orang yang disalib ini sekurang-kurangnya merupakan Khalifah Allah di muka bumi.("Jadi ke atas siapa dari kalangan kalian yang akan diserupakan seperti ku, agar beliau dibunuh dan disalib seterusnya bersama darjat ku?”)

Di dalam riwayat ini juga, terdapat dua belas orang yang bersama Jesus pada masa itu, sementara Judas pula sedang bersama ulama Yahudi untuk menyerahkan Jesus kepada mereka. Jadi siapakah orang yang kedua belas itu jika bukan orang yang disalib, yang masuk dan keluar tanpa menarik perhatian kepada dirinya, atau siapakah yang melihat diri orang tersebut dari awal melainkan Jesus? [...[Seperti seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.]

Dan ini adalah apa yang berada dalam Gospel hari ini, walaupun tidak disebutkan secara jelas:

[ “Simon, Simon, dengarlah! Iblis telah mendapat kebenaran untuk menguji kamu semua, seperti peladang memisahkan gandum daripada sekam. Tetapi Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Ku, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Peter menjawab, “Ya Tuhan, aku bersedia dipenjarakan dan mati bersama-sama Tuan!” Jesus berkata, “Ketahuilah, Peter, sebelum ayam berkokok hari ini, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku.”] Luke Bab 22 : 31-34

[Simon Peter bertanya kepada Jesus, “Ke manakah Tuan mahu pergi?” Jesus menjawab, “Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat ikut sekarang, tetapi engkau akan mengikut Aku kelak.” Peter bertanya lagi, “Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” Jesus menjawab, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”] John Bab 13: 36-38

Dan wujud riwayat yang menyebutkan keserupaan Jesus sebagai khalifah dari para khalifah Allah, dan mereka yang menafikan dan membunuh beliau adalah kafir sementara orang yang menerima beliau ketika kepulangannya dan mempertahankannya adalah mukmin yang baik:

Abu Al Jaroud meriwayatkan dari Abu Jaafar, (“(Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan ugama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui . (Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam Syurga " Adn ". Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya). Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-pembela Allah sebagaimana  Jesus ibni Maryam (ketika ia) berkata kepada penyokong-penyokongnya itu: "Siapakah penolong-penolongku kepada Allah ?" Mereka menjawab: "Kamilah pembela-pembela Allah!" (Setelah Jesus tidak berada di antara mereka) maka sepuak dari kaum Bani Israil beriman, dan sepuak lagi kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. (As Saff 61:11-14)” Beliau bersabda, “Orang yang telah kafir adalah orang yang membunuh keserupaan Jesus dan menyalibnya, dan orang yang beriman adalah orang yang menerima keserupaan Jesus agar dirinya tidak dibunuh. Jadi mereka membunuh kumpulan yang membunuh dan menyalib beliau, dan inilah firman Allah, ("Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang”) (Tafsir al-Qummi oleh Ali bin Ibrahim al-Qummi Vol . 2 halaman 365-366 .)

Siapakah orang-orang yang harus dipercayai oleh manusia, jika bukan para khalifah Allah di muka bumi? ("dan orang yang beriman adalah orang yang menerima keserupaan Jesus agar dirinya tidak dibunuh”). Oleh itu, riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bahawa orang yang disalib merupakan seorang khalifah dari para khalifah Allah di muka bumi dan manusia mesti beriman padanya dan membantunya dimasa ketibaannya di muka bumi.

Ini disebutkan di dalam Gospel dan keserupaan Jesus yang disalib menyebutnya dengan penuh kejelasan: [“Pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini. Jika pemerintahan-Ku dari dunia ini, semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!”] John Bab 18:36.

Ini menunjukkan di masa ketibaannya ke dunia fizikal di masa dan generasinya, akan ada orang yang mempertahankannya agar beliau tidak diserahkan kepada Yahudi di zamannya untuk disalib. [semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!”], ("dan orang yang beriman adalah orang yang menerima keserupaan Jesus agar dirinya tidak dibunuh”)

Dan telah diriwayatkan bahawa keserupaan Jesus yang disalib adalah dari keturunan Rasul Allah:

Rasul Allah menyebut di dalam doanya untuk Ali bin Abi Thalib, ("Ya Allah! Kurniakan kepada beliau kesabaran Moses, dan jadikan dari keturunannya Keserupaan Jesus. Ya Allah! Sesungguhnya Kau lah khalifahku ke atas beliau dan ke atas keturunannya, dan keturunannya yang baik lagi suci yang telah Kau hilangkan kekotoran dan ketidaksucian dari mereka."Al-Ghaibah Oleh al-Numani Halaman 144

2 . Di dalam Kitab Sunni:

Kaum Sunni meriwayatkan dari tafsir mereka bahawa orang yang disalib itu bukan Judas Iscariot, tetapi seorang yang muda dari kalangan pengikut Jesus:
# Said Bin Jubair meriwayatkan Ibnu Abbas berkata, "Jesus muncul di kalangan sahabatnya apabila Allah mahu mengangkat beliau, jadi Jesus bersabda: "Silakan duduk." Kemudian beliau mengulangi apa yang beliau katakan, jadi seorang orang muda berdiri dan Jesus berkata, "Silakan duduk." Beliau mengulangi apa yang beliau ucapkan, jadi orang muda itu berkata "saya" dan Jesus berkata, "Ya, kamu lah." Oleh itu keserupaan Jesus diberikan kepadanya, Jesus diangkat dan orang Yahudi datang dan mengambil orang muda tersebut, mereka membunuh dan menyalib beliau. Perkara yang sama diriwayatkan oleh Wahab Bin Manbah, Qutada dan Al Saddi.) (Zad al-Maseer fi Ilm al-Tafseer, Ibn al-Jawzi).

# Bashir bin Maath meriwayatkan kepada kami dari Yazid dari Said dari Qutada berkenaan firman Allah, ( Dan kata-kata mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Jesus Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya,)... sehingga firmanNya, ( Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.) (An Nisa : 157-158)

 "Mereka adalah musuh-musuh Allah, golongan Yahudi; mereka terkenal kerana membunuh Jesus Ibni Mary, Rasul Allah, dan mereka mendakwa bahawa mereka telah membunuh dan menyalib beliau. Dan disebutkan kepada kami bahawa Nabi Allah Jesus Ibni Mary, berkata kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalangan kamu yang akan diserupakan dengan ku dan akan dibunuh?" Jadi seorang lelaki dari sahabatnya berkata, "Aku wahai Nabi Allah." Jadi orang itu dibunuh, dan Allah melindungi nabiNya dan mengangkat beliau kepadaNya “.

# Al Hassan Bin Yahya meriwayatkan kepada kami dari Abdul Razaq dari Muammar dari Qutada berkenaan firman Allah, ( Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi diserupakannya bagi mereka.), beliau mengatakan, "Sifat Keserupaan ini diberikan kepada seorang lelaki dari pengikutnya, dan beliau telah dibunuh, dan ini telah ditawarkan oleh Jesus kepada pengikutnya dengan berkata, "Ke atas siapa dari kalangan kalian akan diberikan keserupaan seperti aku dan dirinya akan mendapat syurga?" Jadi seorang lelaki berkata, "Ke atas ku.)

# Al Muthanna meriwayatkan dari Abu Huzaifah dari Shabal dari Ibnu Abu Najih dari Al Qasim bin Abu Baza bahawa Jesus Ibni Mary bersabda, "Ke atas siapa dari kamu yang akan keserupaan seperti ku diberikan kepadanya agar beliau dibunuh ditempat ku?" Jadi seorang dari kalangan sahabatnya berkata, "Aku, wahai Rasul Allah." Jadi keserupaan Jesus diberikan kepada beliau dan mereka membunuhnya, kerana ini Allah berfirman, ( Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi diserupakannya bagi mereka.)

# Al Qasim meriwayatkan kepada kami dari Al Hussain dari Hajjaj dari Ibn Jarij, "Kami mempelajari bahawa Jesus Ibni Mary berkata kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalangan kalian yang akan dikenakan agar keserupaan ku akan diberikan kepadanya, seterusnya beliau akan dibunuh?" Jadi seorang lelaki dari sahabatnya berkata, "Aku wahai Nabi Allah." Jadi keserupaan Jesus diberikan kepadanya dan beliau dibunuh, sementara Allah mengangkat Nabi Nya kepada Nya.”

# Muhammad bin Amru meriwayatkan kepada kami dari Abu Asim dari Yeshua dari Ibnu Abu Naheej dari Mujahid berkenaan firman Allah,   (tetapi diserupakannya bagi mereka.) "Mereka menyalib seorang lelaki selain Jesus, dengan menyangka beliau adalah Jesus." Sama diriwayatkan dari Al Muthanna dari Abu Huthaifah dari Shabal dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid.

# Al Qasim meriwayatkan kepada kami dari Al Hussain dari Hajjah dari Ibnu Jarij dari Mujahid beliau berkata, "Mereka menyalib seorang lelaki yang mana mereka sangkakan sebagai Jesus, dan Allah mengangkat beliau kepadanya dalam keadaan hidup.”(Jami al-Bayan fi Tafsir al-QuranOleh Ibn Jareer al-Tabari)

# "Kemudian Allah SWT menyatakan bahawa Bani Israel tidak membunuh Jesus mahupun menyalibnya, tetapi seorang yang lain telah diserupakan kepada beliau. Dan para perawi berselisihan berkenaan kisah ini, dan tiada keraguan bahawa Jesus kerap bermusafir di bumi ini dan menyeru kepada Allah, dan Bani Israel memohon beliau. Raja pada waktu itu meletakkan harga untuk kepalanya. Jesus sentiasa disertai oleh para sahabatnya yang sentiasa bermusafir ke mana sahaja beliau pergi. Dan sampai pada satu masa, isu Jesus menjadi semakin ketara, dan diriwayatkan seorang lelaki dari Yahudi meletakkan harga pada kepala Jesus, maka dia mencarinya sehingga diketahui di mana beliau berada. Jadi apabila Jesus dan sahabatnya menyedari bahawa pemburu mereka semakin menghampiri, mereka memasuki sebuah rumah ketika dilihat oleh Bani Israel, diriwayatkan bilangan mereka ada tiga belas orang. Juga diriwayatkan bahawa bilangan mereka adalah lapan belas orang, dan mereka dikepung pada malam itu. Kemudian diriwayatkan, Jesus mengasingkan diri dari para pengikutnya pada malam itu, dan mengarahkan mereka beredar ketempat lain, dan beliau bersama dengan seorang lelaki, jadi apabila beliau diangkat, maka keserupaannya diberikan kepada lelaki tersebut kemudian lelaki itulah yang disalib .” Al-Jawahir al-Hesan fi Tafsir al-Quran oleh al-Tha’aliby .

# "Maka kaum Yahudi berkumpul untuk membunuhnya, jadi Allah mengkhabarkan bahawa Dia akan mengangkat Jesus ke langit, dan menyucikan beliau dari kaum Yahudi, jadi beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalangan kalian yang menerima diserupakan kepada ku agar beliau dibunuh, disalib dan memasuki syurga?" Jadi seorang lelaki dari kalangan mereka berkata "Aku". Jadi beliau diserupakan kepada Jesus, kemudiannya dibunuh dan disalib.”(Tafsir Madarik al-Tanzeel wa Haqaiq al-Taweel Oleh al-Nasafi .)

# "...Dan pemerintah Jerusalem mematuhinya dan beliau pergi bersama sekumpulan Yahudi ke rumah Jesus yang ada bersama sekumpulan sahabatnya yang berjumlah duabelas atau tigabelas, dan ada disebutkan mereka seramai tujuhbelas dan itu adalah pada petang Jumaat iaitu malam Sabtu. Jadi mereka mengepung rumah itu atau beliau terpaksa keluar kepada mereka, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapa di kalangan kalian yang akan diserupakan dengan ku dan dia akan menjadi sahabat ku di syurga?" Jadi seorang lelaki dari mereka datang ke hadapan, namun seolah-olah Jesus melihat lelaki itu tidak layak untuk tugasan ini, jadi beliau mengulanginya untuk kali kedua dan ketiga, tiada yang datang ke hadapan melainkan lelaki tersebut, jadi Jesus bersabda, "Kamulah orangnya." Dan Allah memberikan keserupaan Jesus kepada lelaki itu dan menjadikan beliau nampak seperti Jesus, kemudian satu bukaan terjadi di siling rumah, Jesus ditidurkan dan beliau diangkat ke langit dalam keadaan tidur, seperti firman Allah, " ﴾"Wahai Jesus! Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dengan sempurna, dan akan mengangkatmu ke sisiKu." (Aali Imran:55)﴿. Jadi apabila beliau diangkat, kumpulan itu keluar dan apabila mereka melihat orang muda itu, mereka menyangka beliau adalah Jesus, jadi mereka menahan pemuda tersebut pada malam itu dan menyalibnya serta meletakkan duri di kepalanya, ( Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi diserupakannya bagi mereka.) Jadi mereka menyangka beliau adalah Jesus.”  ( Tafsir Ibn Kathir )

Oleh itu, kesimpulan dari Torah, Gospel, Quran, logika dan kesimpulan dari riwayat-riwayat keagamaan  adalah orang yang disalib itu bukan Jesus, juga bukan Judas Iscariot. Dan kami melihat riwayat-riwayat yang menyebut beliau adalah dari keturunan Rasul Allah  dan Ali, dan mengisyaratkan bahawa beliau adalah seorang khalifah dari para khalifah Allah, jadi apa yang harus kita lakukan?

Adakah kita akan terus menyangkal dan menolak riwayat-riwayat ini, dan mengikuti ilusi yang berdasarkan keinginan, yang bercanggahan dengan apa yang disebutkan di dalam Torah, Gospel dan riwayat-riwayat serta logika, bahawa orang yang disalib itu adalah Judas Iscariot, dan berkeras menyebut kambing sebagai lalat?!!! Atau kita mengatakan bahawa kita bersetuju dengan apa yang dipersetujui oleh Kitab-kitab Ilahi, Torah, Gospel dan Al-Quran, dan apa yang disebut oleh Rasul Allah dan keturunan Muhammad, iaitu orang yang disalib itu bukan Jesus, beliau adalah seorang yang soleh, dan khalifah dari para khalifah Allah di bumiNya. Orang yang disalib itu adalah dari keturunan Muhammad  dan dari keturunan Ali. Semua fakta ini adalah dari Torah, Gospel, Quran serta kata-kata Muhammad dan keturunan Muhammad, dan tiada hujah bangkangan yang layak dipertimbangkan.

Sekarang, setelah dibuktikan bahawa Jesus tidak disalib, juga tidak dibunuh, dan wujud seorang keserupaan Jesus yang disalib, dan kita telah mencirikan beliau dari Torah, Gospel, Quran dan kata-kata Muhammad dan keluarga Muhammad, maka kita kembali kepada apa yang diriwayatkan oleh Al-Tusi, iaitu manusia tidak dapat memahami urusan keserupaan Jesus dan Penyaliban, atau mereka tidak dapat menerima orang yang berada di hadapan mereka serta bahawa beliaulah orang tersebut, jadi mereka akan memulakan penghujahan seperti yang diriwayatkan oleh Al Tusi, dari Abu Abdullah , (“Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-belulangnya sudah mereput lama dahulu.”)

Atau mari kita sebutkan penghujahan mereka dalam bentuk yang lain: Bagaimana keserupaan yang disalib adalah orang yang turun ke bumi dengan cara yang ajaib dan kemudiannya dibunuh, dan kemudiannya beliau dilahirkan semula sebagai bayi, membesar sehingga beliau menjadi Al-Qaim atau Mahdi?!!

Hakikatnya, manusia yang menggunakan bangkangan ini adalah kerana kurangnya ilmu atau perhatian kepada hakikat bahawa ruh telah dicipta sebelum dunia fizikal ini, dan perkara ini terbukti dengan logik dan nas:

Logik tidak boleh menerima bahawa roh yang berdarjat rendah dicipta terlebih dahulu dari roh yang berdarjat tinggi kerana (kewujudan ruh yang berdarjat rendah) ia bergantung kepada kewujudan (ruh) darjat yang lebih tinggi. Ini bukanlah topik untuk membincangkan atau menerangkan tentang bagaimana makhluk datang dari Hakikat Mutlak, tetapi tidak ada masalah untuk memberi penerangan ringkas berkenaan dengannya:

Sesuatu yang datang dari Hakikat Mutlak atau dari makhluk yang paling dekat dengan Hakikat Mutlak tidak boleh bersifat berulang, jika tidak, ia akan menjadi sama sahaja dengan makhluk yang pertama dan tiada yang berbeza. 

Oleh itu, makhluk yang dicipta setelahnya adalah lebih jauh dari Hakikat Mutlak berbanding yang pertama, yakni lebih rendah darjatnya. Hasilnya, ciptaan pertama menjadi perantara untuk ciptaan kedua, iaitu seperti firman Allah SWT, “dengan tanganKu” ("Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Surah Sad:75. 

Oleh itu, ciptaan pertama dan hubungannya dengan ciptaan kedua adalah tangan Allah. Begitu juga hubungan antara ciptaan kedua dan ketiga adalah tangan Allah, yakni, ia bukan sekadar satu atau dua tangan, malah banyak tangan, seperti firman Allah,"Dan langit itu Kami bangun dengan tangan-tangan(Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa”.(Surah Adh Dhariyat:47)

Oleh itu, logik mengatakan bahawa roh Muhammad, yang lebih tinggi darjatnya, telah dicipta terlebih dahulu sebelum roh Adam, yang lebih rendah darjatnya, dan tiada bukti intelektual yang menafikan kebenaran ini. Berkenaan Adam yang dicipta terlebih dahulu dari Muhammad di alam fizikal ini, ia tidak bermakna roh Adam tercipta dahulu, kerana tiada kaitan antara penciptaan badan dan penciptaan roh, ini disebabkan mereka berada di dua dunia berbeza.

Dan Quran mendokong bukti ini, yang selari dengan ilmu dan logik, firman Allah SWT, ("Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Surah Sad: 75. Dan Maha Tinggi Allah dari mempunyai tangan, malah "Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku” bermaksud, dengan tangan yang diciptakan yang melambangkan kekuatanNya, kehendakNya dan kemampuanNya untuk mencipta di darjat ini.

Tangan atau roh yang diciptakan ini, telah mencipta Adam atau menjadi pengantara dalam penciptaan Adam. Oleh itu, roh ini telah wujud sebelum Adam. Dan tangan ini atau roh ini adalah Muhammad atau sesiapa sahaja yang dimahukan Allah SWT untuk menjadi tanganNya demi menjalankan apa sahaja yang Dia mahukan dari ciptaan atau di dalam ciptaan, ("Dan langit itu Kami bangun dengan tangan-tangan(Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa.” (Surah Adh Dhariyat:47)

Jadi mereka adalah tangan-tangan Allah SWT yang Dia ciptakan, dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah serta ciptaan Allah SWT yang pertama, (Ini adalah pemberi amaran seperti pemberi-pemberi amaran yang telah lalu!) Surah An Najm: 56. Mereka adalah pemilik darjat tinggi yang tidak diarahkan untuk sujud pada Adam kerana mereka mempunyai darjat yang lebih tinggi dari Adam, ("Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Surah Sad:75. 

Mereka yang mempunyai kedudukan tinggi: yakni roh-roh yang menciptakan Adam, itulah sebabnya mereka tidak diarahkan untuk bersujud pada Adam kerana darjat mereka adalah lebih tinggi dari beliau. Berkenaan dengan teks: Terkandung kenyataan yang jelas bahawa roh Muhammad dan keluarganya, telah diciptakan sebelum penciptaan Adam dan seluruh ciptaan yang lain, serta serta telah wujud lama sebelum terciptanya jasad atau alam fizikal ini:

Dari Al-Quran:

Allah SWT berfirman:(Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang pertama menyembahnya.) Az Zukhruf: 81. Konteks  ayat ini adalah respons kepada mereka yang mengatakan Jesus sebagai Anak Tuhan. Kesimpulan dari respon ini adalah ia menafikan dakwaan Jesus sebagai anak Tuhan, memandangkan Muhammad adalah ciptaan yang pertama dan baginda lebih dahulu wujud daripada Jesus. Disebabkan baginda paling awal di kalangan penciptaan ini, maka wujud kenyataan bahawa baginda paling dahulu dalam penyembahan, (maka akulah orang yang pertama menyembahnya”),Dan kesimpulannya, ayat ini dengan jelas menunjukan bahawa roh Muhammad telah dicipta sebelum roh Jesus dan Adam, malah, sebelum roh semua makhluk. Jika tidak, adalah tidak benar untuk baginda disebutkan sebagai yang paling awal menyembah, dalam maksud mendahului dengan masa atau tindakan.

Dan dari riwayat Shia dan Sunni:

Al-Mufadhal menyebutkan bahawa Abu Abdullah berkata, (“Allah  telah menciptakan roh sebelum badan selama dua ribu tahun, jadi Dia menjadikan rlh yang paling tinggi dan paling mulia sebagai roh Muhammad, Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Hussain dan para Imam setelah mereka. Dia kemudiannya mempersembahkan mereka kepada langit dan bumi dan gunung-ganang sehingga diselubungi oleh cahaya mereka.”) Mujamma al-Nurainoleh al-Marandi hal. 272

Imam Al-Sadiq berkata, (“Allah menjadikan ruh sebagai saudara di Kerajaan Langit dua ribu tahun sebelum Dia menciptakan badan, jadi apabila Qaim kami bangkit, beliau akan mewariskan kepada saudara yang Allah jadikan untuknya di Kerajaan Langit, dan beliau tidak akan mewariskan kepada saudara berdasarkan kelahiran.") Bihar al-Anwar Vol . 6 halaman 249 .

Ahmed bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Al Hussain bin Ibrahim bin Yahya bin Ajlan Al Murouzi Al Maqri meriwayatkan kepada kami: Abu Bakr Abdul Samad bin Yahya Al Wasiti meriwayatkan kepada kami…Ali ibn Abi Thalib berkata, (“Allah mencipta cahaya Muhammad sebelum Dia mencipta langit dan bumi, Arash, Kursi, Tablet, Pena, syurga dan neraka, dan sebelum Dia mencipta Adam, Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Moses, Jesus, David, Solomon dan semua mereka yang disebutkan di dalam firman Allah, (Dan Kami berikan kepada Isaac dan Jacob) sehingga firmanNya, (Tunjuki kami ke jalan yang lurus) (Surah Al An’am:84-87), dan sebelum dicipta semua para Nabi selama 424,000 tahun dan Allah  menciptanya dengan 12 hijab..”) Al-Khisal oleh al-Sadooq halaman 482

Abu Said Al-Khudri berkata, (“Kami sedang duduk bersama Rasul Allah  apabila seseorang mendatangi baginda dan berkata, “Ya Rasul Allah! Khabarkan pada ku tentang firman Allah pada Iblis, (Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Ya Rasulullah, siapakah mereka yang lebih tinggi dari para malaikat?” Jadi Rasul Allah menjawab, “Aku, Ali, Fatimah, Al Hassan dan Al Hussain. Kamilah yang mengelilingi Arash memuji Allah, dan para malaikat akan memuji dengan pujian kami 2000 tahun sebelum Allah mencipta Adam. Jadi bila Allah mencipta Adam dan memerintah para malaikat sujud padanya, dan Dia tidak memerintah kami sujud pada Adam. Jadi semua malaikat sujud kecuali Iblis, kerana beliau enggan, jadi Allah berfirman, (Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”), yakni dari kalangan 5 orang tersebut yang namanya tertulis di sekeliling Arash, kerana kami adalah pintu Allah, yang mana melaluinya seseorang menuju Allah. Melalui kami manusia yang ditunjuki akan diberi petunjuk. Jadi sesiapa yang mencintai kami akan dicintai Allah, dan Allah akan memberi tempat tinggal padanya di syurga, dan sesiapa yang membenci kami akan dibenci Allah, dan Allah akan memberi padanya tempat tinggal di neraka. Dan tiada siapa yang akan mencintai kami melainkan dirinya adalah anak yang halal kelahirannya.”) Bihar al-Anwar Vol . 25 halaman 2

Abu Al Hassan Ali Bin Muhammad yang dikenali sebagai Ibn Al Maghazli al Wasiti al Shafie di dalam kitabnya Al Manaqib meriwayatkan dari Salman Al Farsi bahawa beliau berkata, (“Aku mendengar kekasihku Muhammad  bersabda, “Aku dan Ali adalah dari satu cahaya di antara tangan-tangan Allah, yang cahayanya memuji Allah dan menyucikanNya sebelum Allah mencipta Adam selama 14,000 tahun. Jadi apabila Adam dicipta, cahaya itu diletakkan di dalam tulang belakangnya, jadi aku dan Ali kekal sebagai satu sehingga kami dipisahkan di dalam tulang belakang Abdul Muttalib, jadi di dalam diriku adalah Kenabian dan di dalam dirinya adalah Imamah.”) Yanabie al-Mawadda Vol . 1 halaman 47, dan riwayat dari Salman turut dimuatkan dalam at Dimashq Vol . 42 hal. 67,Manaqib ibn al-Maghazli hal. 87,Fathail al-Sahaba oleh ibn Hanbal Vol . 2 hal. 662,Manaqib al-Khawarizmi hal. 145 .

Ibnu Al-Maghazali turut meriwayatkan dari Salim bin Abi Al Jad dari Abi Dzar yang berkata, “(Aku mendengar Rasul Allah  bersabda, “Aku dan Ali adalah satu cahaya diantara tangan-tangan Allah, cahaya itu memuji dan menyucikan Allah sebelum Allah mencipta Adam selama 14,000 tahun, jadi aku dan Ali adalah satu sehingga kami terpisah di tulang belakang Abdul Muttalib. Aku menjadi sebahagian, dan Ali menjadi sebahagian yang lain.”) Yanabie al-Mawadda Vol . 1 halaman 447 .

Ibnu Abbas berkata, (“Aku mendengar Rasul Allah berkata, “Ali dan aku adalah satu cahaya di antara tangan-tangan Allah, sebelum terciptanya Adam selama 14,000 tahun. Jadi apabila Allah menciptakan Adam, cahaya ini tinggal di dalam tulang belakangnya, dan Allah terus-menerus memindahkannya dari satu ke satu tulang belakang yang lain sehinggalah ia tinggal di tulang belakang Abdul Muttalib, kemudian Allah mengambilnya keluar dari Abdul Muttalib dan membahagikan kepada dua bahagian, satu bahagian di tulang belakang Abdullah, dan satu lagi di tulang belakang Abu Thalib. Jadi Ali adalah daripada ku, dan aku adalah dari Ali. Dagingnya adalah daging ku, darahnya adalah darah ku. Barangsiapa yang benar mencintainya adalah orang yang aku cintai, dan sesiapa yang membencinya bermakna membenciku, jadi aku membencinya.”) Nathum Dorar al-Simtayn Oleh al-Zarandi al-Hanafi halaman 79, juga disebut di dalam kitabnya Maarij al-Wosool Ila Marifat Aal al-Rasool halaman 33

Abdul Wahab bin Ata dari Saeed bin Abi Arouba, bahawa Qatada berkata: dan Umar bin Asim al-Kilabi dari Abu Hilal dari Qatada beliau, ﴾“Rasul Allah bersabda, ‘Aku adalah ciptaan yang pertama dan pengutusan yang terakhir .”﴿ Al-Tabaqat al-Kubra Vol . 1 halaman 149

Abu Humam al-Waleed bin Shuja bin al-Waleed al-Baghdadi mengkhabarkan dari al-Waleed bin Muslim dari al-Awzai dari Yahya bin Abi Kathir dari Abu Salama dari Abu Huraira yang berkata, ‘Ya Rasul Allah, sejak bilakah kenabian menjadi wajib ke atas kamu?” Baginda menjawab, “Ketika Adam masih di antara ruh dan badan.’ Ini adalah riwayat yang sahih .”﴿ Sinan al-Tirmithi Vol . 5 halaman 245 .

Abu al-Nathir al-Faqih dan Ahmed bin Muhammad bin Salama al-Anzi mengkhabarkan pada kami: dari Othman bin Saeed al-Darmi dan Muhammad bin Sinan al-Awfi, dari Ibrahim bin Tahman, dari Badil bin Maysara, dari Abdullah bin Shaqeeq, dari Maysara al-Fakhir, beliau berkata, ﴾“Aku bertanya kepada Rasul Allah tentang bilakah baginda menjadi Nabi, dan baginda menjawab, “Semasa Adam masih lagi di antara roh dan badan.” Ini adalah riwayat bersanad Sahih﴿ Al-Mostadrak oleh al-Hakim Vol . 2 halaman 608 .

Sekarang telah jelas dari Quran dan riwayat bahawa roh Muhammad dan keluarga Muhammad sudah pun wujud semasa Jesus diutuskan; malahan, sudah pun wujud sebelum Jesus dilahirkan. Jadi, selagi roh sudah ada diciptakan, maka adalah mungkin badan fizikal boleh diciptakan untuk roh tersebut. Atau realitinya, beliau muncul di alam fizikal dalam sebuah imej yang menyerupai Jesus, dan perkara ini adalah atas kehendak Allah SWT, kekuatanNya dan kemampuanNya, sekurang-kurangnya seperti kemunculan Gabriel yang merupakan entiti roh kepada Muhammad di alam fizikal ini dalam bentuk Dahya Al Kalbi.[5]. Saya katakan: Adakah wujud sebarang halangan yang rasional sekarang, setelah teks dan logik membuktikan perkara ini?

Malahan, sesiapa yang menolak perkara ini dan mengatakan ia sukar dipercayai, adakah dia mempunyai alternatif lain yang didokong oleh teks, akal dan hikmah seperti kes yang telah disebutkan sebelum ini? Atau hanya kedegilan, suka berhujah dan mengikuti keinginan diri demi menolak kebenaran?! Menerima kebenaran seadanya mungkin mempunyai sedikit kesukaran padanya, lebih-lebih lagi dengan kewujudan kejahilan dan Syaitan berserta tenteranya yang berkerja keras untuk menghalang manusia dari mendengar kebenaran dan firman-firman Allah SWT seterusnya tunduk kepada bukti dan mengiktiraf kebenaran; namun setelah kebenaran ditegakkan, seseorang manusia yang intelektual mesti berkata, “Ya, ini adalah kebenarannya, kami telah melihatnya dengan jelas.” Jika tidak, mereka bukanlah manusia juga bukan intelektual.

-------------------------

1 Al-Ghayba al-Tousi ms 423 .

2 Berkenaan Kristian, adalah mencukupi, walaupun dengan perbezaan mereka dan kurangnya kefahaman mereka pada kebenaran, bahawa ada kumpulan-kumpulan dari mereka yang percaya dengan Gospel Judah. Dan mereka adalah Kristian, dan Gereja tidak boleh menafikan identiti ini kepada mereka. Untuk maklumat lanjut,rujuk Lampiran 3.

3 Walaupun perkara ini jelas, para ulama gereja sekali lagi menggunakan hipotesis untuk menjustifikasikan mengapa Jesus memanggil ibunya sebagai “perempuan”. Father Tadros Yacoub menyebutkan di dalam tafsirnya, “Beliau tidak menyebut “ibu” dan menyebut “perempuan” kerana apa yang beliau amalkan dari mengubah air menjadi arak tidak datang dari dirinya sendiri, namun datang dari sisi ketuhanannya.” Seolah-olah, hipotesis ini menjadi penyangkut bagi mereka untuk menggantung delusi mereka bila-bila mereka mahu.

4 Sebagai contoh saya akan sertakan dua teks: Yang pertama adalah dari Badr Al Din Al Ayni, berkenaan  ( Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi diserupakannya bagi mereka.) ,beliau berkata, “Apabila mereka membina sebatang kayu untuk menyalibnya, kemudian Allah memberi keserupaan Jesus kepada orang yang menunjukkan dimana tempat beliau berada. Dan namanya adalah Judas. Dan mereka menyalibnya ketimbang Jesus, dengan menyangka Judas adalah Jesus. Dan Allah mengankat Jesus ke langit.”Omdat al-Qari fi Sharh Sahih al-Bukhari Vol . 12 halaman 35 .Yang kedua adalah dari ahli tafsir Shia, Nasir Makarim Al Shirazi. “Dapat disimpulkan dari petikan Gospel, bahawa orang yang ditahan memilih untuk diam di hadapan Pilate.. dan beliau hanya mengucapkan beberapa patah perkataan sebagai mempertahankan dirinya. Dan adalah sangat tidak mungkin bagi Jesus yang ditimpakan bahaya sedemikian dan tidak mempertahankan dirinya dengan cara yang sepatutnya, sedangkan beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, berani dan mulia. Maka tidak mungkinkah dalam kes ini, bahawa ada seorang yang lain, seperti Judas Iscariot yang mengkhianati Jesus dan melaporkan beliau serta tampak sangat serupa dengan Jesus, telah ditangkap di pihak Jesus, dan oleh kerana keadaan pada masa tersebut, beliau terlalu takut dan cemas sehingga tidak dapat mempertahankan diri atau mengatakan sesuatu di hadapan para algojo?”Tafsir al-Amthal Vol . 3 Halaman 529Pusat penyelidikan Ideologi Al Sistani memberi respon kepada isu Keserupaan Jesus dengan berkata: “Tiada ragu lagi bahawa penahanan Jesus terjadi akibat pengkhianatan salah seorang dari pengikutnya, Judas Iscariot. Dan Al-Quran membuktikan bahawa orang yang ditahan dan kemudiannya disalib telah diserupakan dengan Jesus pada mereka, iaitu Allah menghukum Judas sang Pengkhianat dan menjadikan beliau seperti Jesus dan beliau disalib bagi pihak Jesus. ( Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi diserupakannya bagi mereka.) Dengan ini, misteri biblikal dan percanggahan yang aneh berkenaan pengakhiran bagi Judas menjadi jelas, kerana Gospel berselisih samada beliau bertaubat atau tidak; malah mereka turut berselisih dalam cara kematiannya. Malah mereka juga berselisih samada beliau mati atau tidak. Maka kami mempunyai hak untuk mengatakan, seorang pengkhianat seperti Judas, bagaimana Kristian boleh membiarkan beliau (begitu sahaja)? Mengapa mereka melepaskannya, mengabaikan berita mengenainya dan tidak mengetahui nasibnya, yang mana harus diberi perhatian...”http://www.aqaed.com/faq/2052/

5 Kemunculan ruh atau malaikat dalam bentuk badan fizikal adalah perkara yang sudah tertegak dalam Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru, seperti kemunculan pada Hagar (Genesis 16:7), kepada Mary dan Jacob. Berkenaan tafsiran kemunculan malaikat kepada Jacob, Antonios Fekry berkata, “Ciptaan spiritual seperti malaikat tidak boleh dilihat oleh kita melainkan mereka menyerupai dalam bentuk fizikal yang dengannya kita boleh melihat mereka, dan ini tergantung kepada samada Allah izinkan atau mahukannya” Tafsir Luke 1Berkenaan perkara kemunculan Gabriel dalam bentuk Dahya al Kalbi, ia adalah perkara yang umum diketahui oleh semua Muslimin. Dan saya akan menyebutkan sedikit contoh: Muhammad bin Yahya Al Khatami meriwayatkan dari Imam Abu Abdullah bahawa beliau berkata, (“Abu Dzar pergi kepada Rasul Allah dan bersama baginda adalah Gabriel dalam bentul Dahya al Kalbi. Dan Rasul Allah mahu berjumpanya dalam keadaan privasi, jadi apabila Abu Dzar nampak mereka, beliau berlalu pergi dan tidak menganggu mereka.”) Al-Kafi oleh al-Kulaini Vol. 2 halaman 587. Hadis dengan makna serupa dalamSunan al-Nisai Vol . 8 halaman 101-103 .Syeikh Al Mufid berkata, “Berkenaan riwayat melihat malaikat dalam bentuk manusia dari umat sebelum ini dan umat ini, ianya banyak sekali, dan sesetengah para sahabat meriwayatkan bahawa mereka melihat Gabriel dalam bentuk Dahya al Kalbi .”Awael al-Maqalat halaman 288 .
-------------------------

Bab 8. Berkaitan Hal Jesus Disalib Dan Injil Judah (Gospel of Judah)


Bab 8. Berkaitan Hal Jesus Disalib Dan Injil Judah (Gospel of Judah)

Soalan 8: Berkaitan hal penyaliban Jesus, apakah seruan Imam Ahmed Al Hassan kepada Kristian?

Jawaban: Orang Kristian perlu mengambil perhatian bahawa perkara penyaliban Jesus adalah batil, dan saya telah menjelaskan kebatilannya dari Injil dan kata-kata Jesus di dalamnya serta permintaan beliau kepada Allah SWT untuk menarik semula deraan salib dari dirinya.1 Jadi samada Allah SWT mengabulkan doa Jesus dan mengangkatnya dan seterusnya mengutuskan keserupaannya -dan ini adalah kebenarannya- ATAU Allah SWT tidak mengabulkan doa Jesus. Iaitu mengikut kata mereka, Allah SWT tidak mempedulikan doa Jesus.

Dan mereka juga telah menuduh Jesus mempunyai sifat kebodohan, berpandangan lemah dan kurang ilmu, jika bukan begini, maka apa sebabnya Jesus meminta pada Allah SWT untuk menarik balik penyaliban darinya jika beliau mampu untuk mempunyai kesabaran atas penderaan disalib tanpa merungut, jika beliau tahu urusan penyaliban adalah penting dalam agama? 2

Mereka juga harus memberi perhatian pada dokumen bersejarah, Injil Judah,3 yang dipersembahkan oleh International Historical Society, dan ia adalah salah satu dari manuskrip purba yang dijumpai di Mesir, tarikhnya dikesan sehingga permulaan abad ketiga, sebuah dokumen yang menyebutkan Jesus tidak disalib; malah, seseorang yang lain, yang merupakan keserupaan beliau yang telah disalib.

Apa yang membimbangkan kita adalah, isu keserupaan Jesus ini secara umumnya, tanpa mengira ciri-ciri individunya, telah pun dipersembahkan kepada Kristian untuk lebih 1700 tahun.

Seperti kata pepatah, “Jika ada asap, maka ada apinya” (Nota penterjemah: Jika tidak ada angin, masakan pohon bergoyang). Jika sesuatu isu itu tidak ada asal usul, maka ia tidak akan muncul dikalangan Kristian awal dan juga ideologi mereka.4

Soalan yang harus diberi perhatian dan ditanyakan pada diri mereka: Dari manakah kumpulan-kumpulan Kristian purba ini terfikir bahawa Jesus tidak disalib dan yang disalib adalah keserupaannya? Adakah ia sekadar satu pemikiran? Adakah ini merupakan perkara intelektual semata atau satu perkara yang dilaporkan dalam sejarah? Bolehkah dikatakan, sebagai contoh, kumpulan ini mempercayai bahawa Jesus tidak disalib dan yang disalib adalah keserupaannya, tanpa sebarang pelaporan sejarah dari orang yang hidup di masa kejadian salib?

Saya menasihatkan setiap Kristian yang bebas agar mengabaikan kata-kata gereja hari ini, yang mengatakan bahawa orang-orang yang menulis Injil ini adalah dari kumpulan sesat, kerana jika kamu bertanyakan kumpulan ini tentang prinsip yang dipegang oleh gereja hari ini, mereka juga akan mengatakan gereja sebagai satu penyelewengan; dan jika kita bertanya kepada Arius dan pengikutnya tentang gereja hari ini, mereka pasti akan memanggil mereka musyrik. Oleh itu, tindakan gereja hari ini menganggap semua penentang Kristian sebagai musyrik, seperti mana yang mereka lakukan pada Jehovah’s Witness, tidak mendatangkan sebarang perbezaan, dan tidak dapat menyembunyikan kebenaran yang muncul dengan jelas pada hari ini. Apa yang disebutkan oleh gereja pada hari ini merupakan perkara kontroversi dikalangan Kristian awal. Malahan, ia masih kekal kontroversi sehingga hari ini, dan kumpulan Kristian, Jehovah’s Witness merupakan bukti terbaik akan kontroversi ini.

Kebenaran yang telah tertegak sekarang adalah kini sudah wujud sebuah dokumen bersejarah yang telah dianalisis oleh pakar antarabangsa pengkhususan artifak dan dengan menggunakan kaedah saintifik terkini, dan terbukti ia adalah dari permulaan abad ketiga. Di dalamnya disebutkan bahawa Jesus tidak disalib, tetapi ada seorang yang menyerupai Jesus yang disalib bagi tempatnya. Jadi, bolehkah orang Kristian sekadar berpegang kepada kata-kata gereja: Bahawa dokumen ini adalah milik kumpulan sesat purba Kristian?!!!

Adakah respon dari gereja ini ilmiah?! Sebagai contoh, tidak bolehkah jika seseorang yang tidak bersetuju dengan gereja ini, bertanya kepada mereka, “Apa bukti bukan kalian yang melakukan kesyirikan??!” Bukankah sebaiknya setelah kemunculan fakta-fakta ini, isu penyaliban dikaji secara objektif dan ilmiah, jauh dari sifat fanatik dan ikut buta?

Dan berikut adalah petikan dari Injil Judah (dan mengikut terjemahan yang disahkan dengan teks Koptik oleh gereja) yang dengan terang menjelaskan Jesus tidak disalib; malah ada seseorang yang dijadikan keserupaannya dan diutus menggantikan beliau.

Injil Judah Adegan 3:

•Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”
Jesus menjawab, “Kemari, agar aku […dua perkataan hilang..], namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat kerajaan itu dan semua generasinya."
Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut."
Jesus menjawab, “Kamu akan menjadi yang ketiga belas, dan kamu akan dilaknat oleh generasi yang lain — dan kamu akan berkuasa(memerintah) atas mereka. Di hari-hari akhir mereka akan melaknat pengangkatan kamu kepada generasi suci."
“Namun kamu akan melebihi mereka. Kerana kamu akan mengorbankan orang yang berpakaian ku.”
•“Tandukmu telah dinaikkan, kemurkaan mu sudah dinyalakan, bintang mu sudah tampak cerah dan hati mu … [57]"

Dan di dalam petikan ini:

Pertama: Judah dijadikan menyerupai Jesus dan disalib menggantikan tempatnya, dan beliau mengorbankan dirinya.

Kedua: Judah akan datang di akhir zaman untuk berjaya. Oleh itu Judah yang disebutkan dalam sesetengah petikan dari Injil mestilah bukan Judas Iscariot5 6 yang mengkhianati Jesus seperti di akhir Injil Judah.

“Mereka menghampiri Judas dan berkata, “Apa yang kamu buat di sini? Kamu adalah pengikut Jesus.” Judas menjawab seperti yang mereka mahukan. Dan dia mendapat sedikit wang dan memberikan beliau kepada mereka.” Injil Judah Adegan 3

Mari kita melihat kepada satu fakta bahawa makna perkataan Judah bermaksud “pujian” (Al Hamd > الحمد) atau Ahmed (أحمد) dalam bahawa Arab, iaitu nama Mahdi atau sang penyelamat yang dijanjikan di akhir zaman; maka jelas bahawa orang yang menyerupai Jesus, disalib ditempatnya, yang berbicara dengan Jesus bahawa beliau akan kembali dan memerintah di akhir zaman, merupakan sang penyelamat, Al-Mahdi, Ahmed, yang disebutkan di dalam Taurat, Injil, Quran dan wasiat Rasul Allah Muhammad.7
-------------------------


1 Dan berikut adalah beberapa kata-kata beliau: “Kemudian Dia pergi lebih jauh dari tempat mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa, “Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku. Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu berlakulah.” Luke 22:41-42 ; Jesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di tanah dan berdoa, “Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku! Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak Bapa sahaja.” Matthew 26:39; Jesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di tanah dan berdoa supaya jika boleh Dia tidak usah mengalami saat penderitaan itu.36 Dia berdoa, “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku. Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak Bapa sahaja.” Mark 14:35-36 

2 Penerangan lanjut tentang isu keserupaan adalah di topik berikutnya, dan berkaitan dengan kepentingan penyaliban dan pengorbanan, rujuk Lampiran 4.

3 Rujuk Lampiran 3. 

4 Di dalam bukunya, Injil Judah, Adakah Penemuannya Memberi Kesan Pada Agama Kristian?, Fr. Abdul Maseeh Bassit mengakui bahawa Injil ini wujud dalam tahun 180 AD dan walaupun beliau menolak Injil ini, apa yang penting pada saya adalah beliau mengakui umur dokumen ini. Berkenaan kumpulan Kristian yang beriman dengan Injil Judah, beliau berkata, “Yang pertama menyebut tentang kumpulan ini dan ideologinya dari para Father gereja pertama, serta yang menulis kompilasi Injil Judah adalah St. Irenaeus, Biskop Lugdunum(Perancis) pada 180 AD. Individu ini adalah pelajar St. Polycareous yang merupakan pelajar St. John, pelajar Jesus Christ.” Dan tarikh yang beliau sebutkan bermakna apa yang dipercayai oleh Kristian dari apa yang disebut di dalam Injil Judah adalah sebelum Islam dan sebelum Majlis Nicaea yang diadakan pada 325 AD. Rujuk lampiran 2.

5 Judas (Greek: Ιούδας) adalah tulisan Greek yang di-Inggeris-kan membawa nama Ibrani Yehudah (Ibrani: יהוָּדה). Judah juga membawa nama yang sama apabila diinggeriskan. —Pent.

6 Wajar untuk disebut disini, antara sebab para ulama gereja menolak Injil Judah adalah kerana kepercayaan mereka bahawa Judah yang disebutkan adalah Judas Iscariot. Metropolitan Bishoy berkata, “Bagaimana Judas Iscariot disebut sebagai penulisnya? Sedangkan Judas telah membunuh diri setelah mengkhianati Jesus Christ, maka bilakah beliau menulisnya? Terutamanya apabila ia menulis tentang saat-saat akhir sebelum penyaliban.” Rujukan: Simplifying Faith Lectures, “Lecture 16: The Gospel Of Judas”.Father Thomas D. Williams, Dekan Theology di Universiti Apostolorum di Rom mengucapkan perkara yang serupa, “Dokumen ini memberi gambaran positif pada Judas Iscariot."Apa yang sekurang-kurangnya boleh kita sebutkan tentang pemahaman mereka adalah, ia merupakan satu pengkhianatan ilmu kerana menjadikan perkara ini samar kepada manusia, ini disebabkan Injil Of Judah tidak menunjukkan sebarang kenyataan menyebut penulisnya adalah Judas Iscariot; malah, ini hanyalah pemahaman ulama Gereja. Jadi kepastian akan pengkhianatan Judas Iscariot memberi petunjuk kepada kita agar tidak merujukkan nama Judah kepada Judas, tetapi kita harus mencari seorang lagi yang bernama Judah yang hadir di masa penyaliban, dan yang merupakan orang yang disalib menggantikan Jesus setelah Allah SWT mengabulkan doanya dan memberikan cawan penyaliban kepada beliau, seperti yang disebutkan dengan jelas dalam Injil Matthew, Mark dan Luke. Dan petikannya disebutkan sebelumnya.


7 Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Wasi Dan Utusan Imam Mahdi Dalam Taurat, Injil dan Quran dan Surat Petunjuk, keduanya oleh Imam Ahmed Al Hasan, dan buku beliau yang lain, yang membongkar banyak kebenaran Illahi yang tidak diketahui oleh ulama semua agama.

8 Soalan Kepada Mereka Yang Menunggu Kemunculan Serentak Yamani, Sufyani dan Khurasani

Keluarnya tiga panji serentak, bukanlah syarat utama untuk mengenali Al Yamani. Saya bercakap tentang hadis berikut yang dijadikan hu...