Wednesday, May 3, 2017

Soalan 2: Isa bersolat di belakang Al-Mahdi


Soalan 2: Isa bersolat di belakang Al-Mahdi

Soalan 2: Dengan nama Bapa: Bagaimana kamu boleh katakan bahawa Nabi Isa akan kembali di akhir zaman dan bersolat di belakang seseorang yang kamu katakan bukan seorang Nabi dan namanya adalah Muhammad Al-Mahdi, bukankah ini aneh?!!! Bagaimana seorang Nabi boleh bersolat di belakang seorang yang bukan Nabi?

Rita George, - wanita Kristian (2005)
16/Safar/1426 H

Jawaban:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.
Saudari, bersolatnya Nabi Allah Isa bin Maryam (as) dibelakang Imam Al-Mahdi (as) dapat ditanggapi dengan dua cara:
Pertama: Bahawa Imam Al-Mahdi (as) berkedudukan lebih tinggi dari Nabi Allah Isa (as), dan sudah semestinya beliau bukan lebih baik, melainkan beliau mempunyai makam (martabat) kenabian, dan di dalam masalah ini, tiada tempat untuk kekeliruan yang kamu bangkitkan.
Dan walaupun saya mempercayai sedemikian, saya akan tetap juga bangkitkan kemungkinan kedua dan menjawabnya.
Kedua: Bahawa Isa adalah lebih utama dari Al-Mahdi, dan jika di dalam masalah ini, kekeliruan yang kamu bangkitkan akan mempunyai “kedudukan” dalam pencarian kebenaran.
Dan jawabannya ada di dalam Taurat dan Injil atau Perjanjian Lama dan Baru, yang juga ada di dalam Quran.
Dari Taurat atau Perjanjian lama, saya pilihkan untuk kamu kisah Talut dan Daud (as), Daud adalah seorang Nabi dari para Nabi Allah dan lebih utama dari Talut, namun pada permulaannya, Daud (as) adalah seorang tentera di bawah pimpinan Talut, dan merupakan seorang pengikut beliau. Ini kerana Talut (as) adalah raja lantikan Allah. Daud (as) membunuh Jalut (laknat Allah ke atasnya)  semasa beliau menjadi salah seorang dari tentera Talut. Bacalah Samuel I Bab 17 di dalam Taurat dan kisah Talut di dalam Al-Quran Al-Karim.
Dan dari Injil atau Perjanjian Baru, saya pilihkan untuk kamu kisah Isa (as) dan Yahya (as). Isa adalah lebih utama dari Yahya namun Isa (as) telah dibaptiskan oleh Yahya, walaupun ia berkaitan dengan perkara pengudusan, pembersihan dan penyucian,  dan pada makam (martabat) ini, Yahya adalah hujjah Allah ke atas Isa (as). Menurut Injil Matthew Bab 3:
[Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah Dia, katanya: "Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan Engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, kata-Nya kepadanya: "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menuruti-Nya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya] 1
Dan di dalam kedua perkara ini, Daud dan Isa keduanya adalah lebih baik dari Yahya dan Talut, dan segala puji hanya bagi Allah SWT.
Ahmed al Hasan

-------------------------


1 Injil Matius, bab III: 13-16.

8 Soalan Kepada Mereka Yang Menunggu Kemunculan Serentak Yamani, Sufyani dan Khurasani

Keluarnya tiga panji serentak, bukanlah syarat utama untuk mengenali Al Yamani. Saya bercakap tentang hadis berikut yang dijadikan hu...