Artikel BahasaPembuktian Untuk Kristian 1. Kandungan Dan Matlamat Seruan
 2. Risalah Petunjuk
 3. Isa bersolat di belakang Al-Mahdi 
 4. Kepada Mereka Yang Mengharap Mukjizat 
 5. Adakah Kamu Dirasuk? 
 6. Pengetahuan Tentang Masa Kematian 
 7. Mengapa Kamu Layak Menjadi Wakil Imam Al-Mahdi? 
 8. Dalil Utusan Imam Al-Mahdi Dari Kitab Samawi 
 9. Siapakah Sang Singa Dan Si Anak Domba Di Dalam Mimpi John? 
 10. Tunas Yang Tumbuh Dari Keturunan David
 11. Wanita Diselimuti Matahari Dan Bulan
 12. Berkenaan Perkhabaran Kedatangan Jesus Dan Muhammad
 13. Bilangan Dajjal Atau Haiwan Bengis
 14. Islam, Keganasan Dan Hak Wanita
 15. Nasihat Kepada Setiap Kristian Yang Mahukan Kebenaran
 16. Berkaitan Hal Jesus Disalib Dan Injil Judah (Gospel Of Judah)
 17. Siapakah Keserupaan Jesus?

Pembuktian Untuk Syiah

 1. Bagaimana Mengenal Sohib Al-Amr
 2. Wasiat Nabi Muhammad Di Malam Kewafatan Baginda
 3. Riwayat Al-Samari Bukan Hujah Utuh, Ia Hujah Yang Terbatal 
 4. Siapa Sayed Ahmed Al-Hasan dan Sirah Ringkas Beliau
 5. Debat Syiah Usuli vs Ansar Imam Al-Mahdi: Usul Al-Din Syiah Usuli Tidak Punya Dalil
 6. Para Ulama Adalah Penentang Imam Al-Mahdi
 7. Pendapat Ulama Syiah Tentang Para Mahdi
 8. Bacaan Imam Ahmed Al-Hasan Adalah Bacaan Quran Sebenar 
 9. Syeikh Syiah: Yamani Pemilik Panji Terbaik, Nasrullah Bukan Yamani
 10. Ahmed Al-Yamani: Lelaki Dari Keturunan Imam Mahdi dan Al-Hussain yang Menyeru Pada Bapanya
 11. Hadis Tragedi Hari Khamis Adalah Sahih Di Sisi Sunni dan Syiah
 12. Berkenaan Peribadi Yamani, Tempat Asal dan Kemaksumannya
 13. Sahib Al-Amr Dari Keturunan Imam Mahdi Muncul Sebelum Beliau
 14. Perihal Basrah Dan Akhir Zaman
 15. Ahmed Al-Hasan: Pembongkaran Rahsia Ilmu Menjadi Bukti Kepada Pengklaim Urusan
 16. Keruntuhan Ilmu Rijal Dan Penerimaan Riwayat Ahlulbayt
 17. Menanggapi Isu Kemunculan Serentak Yamani, Khurasani dan Sufyani
 18. Susur Galur Sayed Ahmed Al-Hasan Dan Isu Berkaitannya
 19. Kesahihan Hadis Wasiat Nabi Muhammad (s)
 20. KEPELBAGAIAN AL-YAMANI DAN AL YAMANI DARI YAMAN
 21. Al-Yamani Antara Bahasa Dan Personaliti
 22. Bantahan Komprehensif Al-Yamani Bukan Dari Negara Yaman Moden

Pembuktian Untuk Ahlulsunnah

 1. Peristiwa Sebelum Kiamat
 2. Kewajipan Beriman Dengan Mahdi
 3. Al-Mahdi Dalam Quran
 4. Al-Mahdi Dalam Hadis-Hadis Nabi s.a.w
 5. Al-Mahdi Dalam Hadis: Sifat-Sifat Al-Mahdi
 6. Tugas Muslimin Terhadap Mahdi
 7. Tatacara Mengenal Khalifah Allah
 8. Tatacara Mengenal Khalifah Allah Dalam Quran
 9. Mahdi Dikenali Dengan Tatacara Mengenal Khalifah Allah
 10. Mahdi Sudah Berada di Tengah Kita
 11. Pengenalan Ketuanan Allah: Hak Lantikan Kepimpinan Milik Allah atau Manusia? 
 12. Pengenalan Ketuanan Allah: Adakah Masih Ada Perlantikan Khalifah Allah Selepas Muhammad(s)?
 13. Pengenalan Ketuanan Allah: Apakah Wasiat Yang Ingin Ditulis Nabi (s)?
 14. Wasiat Nabi Muhammad Di Malam Kewafatan Baginda
 15. Siapa Sayed Ahmed Al-Hasan dan Sirah Ringkas Beliau
 16. Sedutan Debat Sheikh Nazim Uqaili dan Khalid Wasabi 
 17. Hadis Tsaqalain: Petunjuk Kepada Peninggalan Nabi Selepas Kewafatan BagindaKhutbah dan Pernyataan Sayed Ahmed Al-Hasan

 1. Posting 16.6.2015: Nasihat Ramadhan
 2. Posting 13.6.2017: Sempena Syahadah Imam Ali
 3. Posting 27.6.2017: Rayuan Syeikh Rahim Shukri
 4. 25.7.2016: Antara Usaha, Doa dan Tawakkal
 5. 13.08.2017: Pernyataan Sayed Ahmed Al-Hasan Berkenaan Pemerintah dan Pemerintahan
 6. Nasihat: Berbuat Baik Pada Mereka Yang Menyakiti
 7. Respon Imam Ahmed Kepada Peminta Mukjizat dan Taqlid
 8. Kenyataan Ahmed Al-Hasan Atas Syahidnya Fatimah Dan Serangan Ke Atas Rumahnya
 9. Perbahasan Ayat Ikmal Al-Din Oleh Ahmed Al-HasanAmalan Dan Fikih Yang Diajarkan Sayed Ahmed Al-Hasan 1. Solat Nafilah Ramadhan
 2. Nasihat: Berbuat Baik Pada Mereka Yang Menyakiti
 3. Tatacara Memberi Persetiaan Kepada Yamani
 4. Risalah Tatacara Solat
 5. Doa Untuk Kesembuhan Oleh Ahmed Al-Hasan
 6. Doa Tawasul
 7. Amalan Vegetarian Bulan Dzul Qaedah
 8. Ziyarat Asyura Kepada Imam Al-Hussain
 9. Amalan Zulqaidah dan Zulhijjah
 10. Hukum Muzik Di Sisi Ahmed Al-Hasan

Artikel Debat


 1. Meluruskan Salah Faham Saudara Ali Kasim
 2. Meluruskan Salah Faham Saudara Ali Kasim Siri 2
 3. Pertanyaan Kepada Pengikut Ahmadiah


Kitab Karangan Sayed Ahmed Al-Hasan 1. Pengikut Jesus Ke 13
 2. Pewaris dan Utusan Imam Al-Mahdi Dari Taurat, Injil dan Quran
 3. Ketuanan Allah VS Ketuanan Manusia
 4. Belantara Kesesatan Atau Jalan Menuju Allah 
 5. Kitab Raj'ah Kitab Karangan Ansar Imam Al-MahdiJalan Keluar Dari Belantara Kesesatan: Taqiyah

Kita semua mengamalkan taqiyah dalam kehidupan harian kita. Manusia mempunyai sifat semulajadi (tabi ’ ei) untuk mengelakkan sebarang ba...